Ułatwienia dostępu

Kultura bez granic w Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej!

Co to oznacza?

Nasza biblioteka realizuje projekt Kultura bez granic w Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej finansowany w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Projekt ten polega na inwestycji w specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie, usługi IT oraz szkolenia dla kadry i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych. Umożliwił zwiększenie dostępności kultury dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto dał możliwość nabycia nowej wiedzy i kompetencji w zakresie dostępności kultury przez personel biblioteki, co pozwoliło na utrwalenie wdrażanego modelu dostępności. Zapewnienie dostępności oferty dla wszystkich, bez względu na stopień sprawności jest kluczowym celem biblioteki. Budynek biblioteki jest po modernizacji i nie ma barier architektonicznych.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest rozszerzenie dostępności, dzięki zakupowi nowoczesnych urządzeń i wdrożeniu technologii cyfrowych, oraz zwiększeniu kompetencji personelu.

Inwestycja ta jest zaplanowana na kilku poziomach:

 • Zakup i wdrożenie narzędzi zwiększających dostępność cyfrową, urządzeń i narzędzi dedykowanych osobom ze szczególnymi potrzebami. W projekcie zaplanowano zakup narzędzi, których implementacja pozwoli na zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W bibliotece zostaną zainstalowane tablice multisensoryczne i plany tyflograficzne oraz tabliczki i piktogramy w języku brajla. Biblioteka zakupi przenośną pętlę indukcyjna, tak aby mogła być wykorzystywana w sposób mobilny w zależności od potrzeb/realizowanych wydarzeń. Dodatkowo zostanie zastosowana nawigacja dla osób niewidomych i niedowidzących. Jest to niewielkie urządzenie wykorzystujące system nawigacji satelitarnej dla określenia dokładnej pozycji geograficznej użytkownika. Zwiększenie ogólnej dostępności kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami wymaga inwestycji w poprawę dostępności cyfrowej. Konieczne jest dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG 2.1, tak aby była dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami, i aby miały dostęp do informacji o wydarzeniach kulturalnych i aby miały dostęp do samej oferty kulturalnej biblioteki. Kolejnym elementem jest wdrożenie innowacyjnego systemu chmurowego do wprowadzenia tzw. ebiblioteki. Jest to rozwiązanie umożliwiające gromadzenie materiałów w cyfrowej oraz zdigitalizowanej formie w środowisku chmurowym, które zapewnia użytkownikom szybki i bezpieczny dostęp. Mogą to być na przykład: e-booki, e-podręczniki, eencyklopedie, grafiki, zdjęcia, filmy, własne dokumenty elektroniczne oraz ucyfrowione książki, albumy, czasopisma. Wygodny dostęp do chmury i drukowanie materiałów Dostęp do zgromadzonych zasobów jest możliwy poprzez urządzenia z dostępem do Internetu, np. komputery, smartfony, tablety, a także monitory i tablice interaktywne. Dzięki integracji z urządzeniami wielofunkcyjnymi, możliwe jest drukowanie bezpośrednio z chmury oraz skanowanie do niej materiałów, a także ich ucyfrowienie (OCR) w samoobsługowych punktach drukowania, skanowania i kopiowania na terenie biblioteki. Dostęp do zgromadzonych zasobów jest możliwy poprzez urządzenia z dostępem do Internetu. Dzięki możliwości integracji z urządzeniami wielofunkcyjnymi, możliwe jest drukowanie bezpośrednio z chmury oraz skanowanie do niej materiałów, a także ich ucyfrowienie (OCR) w samoobsługowych punktach drukowania, skanowania i kopiowania na terenie biblioteki. Rozwiązanie wyrównuje szanse społeczne i zmniejsza efekt wykluczenia cyfrowego. Wszyscy użytkownicy mają równy dostęp do informacji i wiedzy, a interfejsy zastosowane w systemie oraz na zintegrowanych urządzeniach wielofunkcyjnych są zaprojektowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, dzieci 6+ oraz osób w wieku 70+.
 • 2. Przeprowadzenie szkolenia dla personelu. Zaplanowano szkolenie dla 5 pracowników biblioteki z tematyki „Oferta kulturalna dla osób ze szczególnymi potrzebami w bibliotece”. Pozwoli to na zwiększenie kompetencji kadry w tematyce dostępności oferty i jej późniejsze modelowanie pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami
 • 3. Realizację warsztatów edukacyjnych uwzględniających uczestnictwo osób ze szczególnymi potrzebami. Zaplanowano serię warsztatów edukacyjnych – każdy ma trwać maksymalnie 10 godzin(2 dni maks) oraz jest przeznaczony dla 10 uczestników(razem 50 uczestników). Jeden uczestnik może brać udział w kilku warsztatach. a. Arteterapia b. Biblioterapia c. Międzykulturowe d. Rozwojowe e. cykl 5 warsztatów rozwojowo – integracyjnych w formie mini wydarzeń kulturalnych. Promocja projektu: facebook, instagram, twitter, marketing treści, współpraca z lokalnymi instytucjami i NGO, oraz władzami lokalnymi

Co jest sukcesem biblioteki już teraz?

Biblioteka współpracuje z lokalnymi instytucjami(GOPS i MOPS) oraz organizacjami pozarządowymi a także ze środowiskiem osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Kierunek Przyszłość, które prowadzi Zagórzańskie Centrum Wolontariatu wspiera najbardziej potrzebujących, którzy objęci są opieką 100 wolontariuszy. W ramach podejmowanych działań prowadzone są zajęcia rozwojowe takie jak biblioterapia, muzykoterapia, arteterapia. Ponadto w ramach integracji oraz asymilacji osób ze szczególnymi potrzebami organizowane są: koncerty, spacery historyczne, spotkania z ciekawymi osobami, narodowe czytanie, występy zespołów regionalnych, konkursy, wyjazdy integracyjne, majówka, dzień dziecka, spektakle teatralne. Biblioteka udostępnia pomieszczenia na występy, dostęp do wyposażonej kuchni, to Wnioskodawca podejmie współpracę z takimi podmiotami jak:

 • Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość (Zagórzańskie Centrum Wolontariatu) z Poręby Wielkiej
 • Stowarzyszenie Budujemy Sukces z Poręby Wielkiej
 • Stowarzyszenie Brata Alberta z Niedźwiedzia
 • Stowarzyszenie Orkiestra św. Sebastiana z Niedźwiedzia
 • Stowarzyszenie Sztedl z Mszany Dolnej
 • Stowarzyszenie SMAK z Mszany Dolnej
 • Stowarzyszenie Miłośników Kultury Góralskiej Pod Cyrlom z Olszówki
 • Fundacja Macerat z Mszany Dolnej
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Niedźwiedzia
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Mszany Dolnej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Mszany Dolnej
 • Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury z Niedźwiedzia
 • Miejski Ośrodek Kultury z Mszany Dolnej

Co dalej?

Czekajmy z niecierpliwością na efekty, które już niebawem!