Ułatwienia dostępu

Kultura bez granic w Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej biblioteki. Pozwoli na rozszerzenie możliwości korzystania z oferty kulturalnej przez osoby ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza przez osoby z niepełnosprawnościami.

Nasza biblioteka wzięła udział w projekcie – Kultura bez granic.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej biblioteki. Pozwoli na rozszerzenie możliwości korzystania z oferty kulturalnej przez osoby ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza przez osoby z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie dostępności oferty dla wszystkich, bez względu na stopień sprawności jest kluczowym celem biblioteki. Budynek biblioteki jest po modernizacji i nie ma barier architektonicznych.

Co zostało dzięki tym środkom zrobione:

 • został przygotowany oraz wdrożony System e-biblioteka,
 • zakup urządzeń wielofunkcyjnych(kopiarka, skaner, drukrka) i serwera,
 • dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1,
 • instalacja w budynku tablic brajlowskich i multisensorycznych,
 • montaż windy oraz dostosowano toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zrobiono specjalne żłobienia w stopniach schodowych,
 • szkolenia pracowników,
 • warsztaty dla dzieci
 • NaviEye nawigacja dla osób z dysfunkcjami wzroku
 • tablice multisensoryczne plany tyflograficzne
 • tabliczki i piktogramy w brajlu. Cross-
 • financing
 • mobilna pętla indukcyjna
 • dalsza część warsztatów dla dzieci:

Link do projektu:
https://kultura-bez-barier.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/

Jesteśmy już na półmetku!
Kultura bez barier w Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej! Czas upływa …
Kultura bez granic w Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej!
Co to oznacza? Nasza biblioteka realizuje projekt Kultura bez granic w …
Czy u nas Kultura bez barier to koniec?
Czy u nas Kultura bez barier to koniec? Ależ absolutnie! Co …