Ułatwienia dostępu

Dział regionalny

Dział Informacji Regionalnej gromadzi wydawnictwa zwarte oraz opracowuje kartotekę regionalną, będącą uzupełnieniem informacji na temat miasta i regionu.

Dział Informacji Regionalnej gromadzi wydawnictwa zwarte oraz opracowuje kartotekę regionalną, będącą uzupełnieniem informacji na temat miasta i regionu. Ponadto w zbiorach znajduje się kolekcja dotycząca biografii ludzi związanych naszym regionem Zbiory katalogowane są za pomocą systemu bibliotecznego SOWA SQL. Zgromadzone materiały oraz dokumenty pozwalają bliżej poznać historię regionu, kulturę, tradycję, specyfikę zmian społecznych i politycznych. Kluczowe pojęcie dla regionalizmu tzw. mała ojczyzna – to daleko posunięta identyfikacja człowieka z obszarem, na którym żyje – z miejscowością, gminą, regionem.

Instytucjami, którym przypisano zadanie gromadzenia dokumentacji i pełnienia funkcji ośrodków wiedzy o regionie, są niewątpliwie biblioteki. Zgodnie z przyświecającą im misją, biblioteki publiczne dążą do zachowania dziedzictwa narodowego, do zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, a szczególnie społeczności zamieszkującej teren ich oddziaływania. Dlatego tak ważnym aspektem działalności bibliotek jest pozyskiwanie publikacji o treści regionalnej, a za ich pośrednictwem popularyzowanie wiedzy o własnym regionie i jego mieszkańcach. Dlatego w naszej bibliotece gromadzimy wszelkie informacje, dokumenty, literaturę i prasę związane Ziemią Zagórzańską i z powiatem limanowskim, które są bezcennym źródłem informacji o życiu społeczno-kulturalnym, ekonomicznym i historycznym regionu.