Ułatwienia dostępu

Wypożyczalnia dla dorosłych

Z księgozbioru wypożyczalni dla dorosłych mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 lat. Zapisu dokonuje się na podstawie dowodu osobistego bądź legitymacji szkolnej i zapoznaniu się z regulaminem biblioteki.

Całość księgozbioru podzielona jest na:

  • literaturę piękną dla młodzieży i dorosłych,
  • lektury szkolne dla szkół średnich i ich opracowania,
  • literaturę popularnonaukową i naukową,

Usługi:

  • udostępnianie księgozbioru na zewnątrz,
  • informacje biblioteczne i rzeczowe
  • realizacja lekcji bibliotecznych i przyjmowanie wycieczek szkolnych, których głównym celem jest zapoznanie z zasadami korzystania z Wypożyczalni oraz nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się warsztatem informacyjnym.

W Wypożyczalni dla dorosłych czytelnicy mają wolny dostęp do półek.

Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

Oferta Wypożyczalni jest stale aktualizowana.