Ułatwienia dostępu

Dział gromadzenia

Gromadzenie zbiorów jest prowadzone planowo w celu zapewnienia starannego i przemyślanego realizowania przyjętych przez bibliotekę zadań.

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – jako pierwsze z zadań wymienia gromadzenie zbiorów, które jest planowanym pozyskiwaniem i wprowadzaniem do biblioteki właściwych materiałów bibliotecznych. Gromadzenie zbiorów jest prowadzone planowo w celu zapewnienia starannego i przemyślanego realizowania przyjętych przez bibliotekę zadań.

Pracownicy działu gromadzenia starają się o odpowiedni dobór gromadzonych materiałów. Pozyskiwanie zbiorów odbywa się przez zakup, wymianę, dary i musi być skoordynowane ze środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel. Zakupu dokonuje się na podstawie zapowiedzi wydawców i innych źródeł informacji, ofert prenumeraty, przeglądu nowości wydawniczych. Każdy dokument, włączony do zbiorów zostaje skatalogowany i sklasyfikowany według UKD /Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej/.

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów przeprowadza również kontrolę zbiorów, czyli skontrum, w celu ustalenia stanu faktycznego zbiorów oraz ujawnienia ewentualnych braków.