Ułatwienia dostępu

Historia Biblioteki

Początek powstania Biblioteki wiąże się z Uchwałą Nr.16/48 Gminnej Rady Narodowej I z dnia 11 czerwca 1948 roku.

Początek powstania Biblioteki wiąże się z Uchwałą Nr.16/48 Gminnej Rady Narodowej I z dnia 11 czerwca 1948 roku, która mówi: ”że w celu podniesienia poziomu kultury na terenie Gminy Mszana Dolna uchwala się utworzenie Biblioteki”.

Pierwszy księgozbiór liczył 100 książek, które nowo powstała Biblioteka otrzymała jako przydział od Ministerstwa Oświaty.

Biblioteka mieściła się w prywatnym domu przy ul. Jana Matejki 18.

Trudności lokalowe jakie istniały oraz ciasnota w prywatnym pomieszczeniu zmusiły władze do czynienia starań nad przydzieleniem bibliotece nowego lokalu. Nowy lokal Biblioteka otrzymała w budynku tzw. ”Starej Gminy”.

Księgozbiór biblioteki liczył 800 książek. W 1958 roku przeniesiono bibliotekę do 2-u izbowego lokalu przy ulicy Kolbego.

Rok ten wiąże się również z powstaniem Koła Przyjaciół Biblioteki – aktywu o charakterze społecznym, który pomimo złych warunków lokalowych ,organizował liczne spotkania i odczyty z ciekawymi ludźmi. Biblioteka przenosiła się jeszcze trzy razy w 1964 roku, w 1968 roku, za każdym razem do lepszych warunków lokalowych.

Od 1978 roku Biblioteka mieści się w budynku „Sokół” przy ulicy Piłsudskiego 58 gdzie ma swoją siedzibę do dnia dzisiejszego.