Ułatwienia dostępu

Wypożyczalnia dla dorosłych

Z księgozbioru wypożyczalni dla dorosłych mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 lat.
Czytelnicy mają wolny dostęp do półek.

Dział Dziecięcy

Dużą rolę przy wypożyczaniu odgrywa wolny dostęp do półek, umożliwia to swobodny dobór książek wg własnych zainteresowań.

Czytelnia

W naszej bibliotece, każda chętna osoba może, w spokoju przeczytać swoją ulubioną książkę, komiks czy gazetę

Aktualności

Historia Biblioteki


Początek powstania Biblioteki wiąże się z Uchwałą Nr.16/48 Gminnej Rady Narodowej I z dnia 11 czerwca 1948 roku, która mówi: ”że w celu podniesienia poziomu kultury na terenie Gminy Mszana Dolna uchwala się utworzenie Biblioteki”.

Pierwszy księgozbiór liczył 100 książek, które nowo powstała Biblioteka otrzymała jako przydział od Ministerstwa Oświaty.

Biblioteka mieściła się w prywatnym domu przy ul. Jana Matejki 18.

Trudności lokalowe jakie istniały oraz ciasnota w prywatnym pomieszczeniu zmusiły władze do czynienia starań nad przydzieleniem bibliotece nowego lokalu. Nowy lokal Biblioteka otrzymała w budynku tzw. ”Starej Gminy”.

Księgozbiór biblioteki liczył 800 książek. W 1958 roku przeniesiono bibliotekę do 2-u izbowego lokalu przy ulicy Kolbego.

Rok ten wiąże się również z powstaniem Koła Przyjaciół Biblioteki – aktywu o charakterze społecznym, który pomimo złych warunków lokalowych ,organizował liczne spotkania i odczyty z ciekawymi ludźmi. Biblioteka przenosiła się jeszcze trzy razy w 1964 roku, w 1968 roku, za każdym razem do lepszych warunków lokalowych.

Od 1978 roku Biblioteka mieści się w budynku „Sokół” przy ulicy Piłsudskiego 58 gdzie ma swoją siedzibę do dnia dzisiejszego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej uczestniczy w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Celem projektu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych.

Inwestycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Nowy budynek Biblioteki Miejskiej w Mszanie Dolnej

Baner informacyjny o programie "Kultura bez granic" dzięki, któremu biblioteka otrzymała grant w wysokości 89 400 zł.