Ułatwienia dostępu

Plakat informacyjny dotyczący forum osób niepełnosprawnych

Czy u nas Kultura bez barier to koniec?

Czy u nas Kultura bez barier to koniec?

Ależ absolutnie! Co prawda jesteśmy już po oficjalnym zakończeniu projektu, ale to nie znaczy, ze nie działamy dalej. Projekt pozwolił nam otworzyć nowe możliwości i szanse na to, abyśmy wspólnie z naszymi partnerami mogli wspierać osoby najbardziej potrzebujące. Więc długo się nie zastanawialiśmy i podjęliśmy działania.

Razem ze Stowarzyszeniem Kierunek Przyszłość zorganizowaliśmy I Forum Osób Niepełnosprawnych z regionu powiatu limanowskiego! A co o samym forum? Przeczytajmy poniżej:

Ale to już było….

Znikło gdzieś za nami….

Piękno pozostało….

Na zawsze między nami…

I FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIEDŹWIEDŹ 2023 przeszło do historii! Nie sposób słowami opisać co to było za wydarzenia i jakie piękno dobroci ludzkich serc przekazane zostało każdemu z uczestników!

Łzy wzruszenia, moc dobrych słów, piękna postawa opiekunów a nade wszystko PEŁNI MIŁOŚCI, CIEPŁA, WZAJEMNEGO SZACUNKU BOHATEROWIE TEGO WYDARZENIA – to podsumowanie wielu tygodniu przygotowań! Podczas naszego spotkania padło z ust prezesów stowarzyszeń i osób niepełnosprawnych, że na takie spotkanie czekali 20lat!

Spotkanie to było integracją osób z niepełnosprawnościami z całego powiatu limanowskiego. Było też okazją do złożenia podziękowań i wręczenia listów gratulacyjnych za wieloletnią działalność dla niepełnosprawnych dla:

 • Katolickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo CYRENEJCZYK
 • Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Brata Alberta w Niedźwiedziu
 • Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną koło w Mszanie Dolnej
 • Stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna

Wśród wyróżnionych osób docenione zostały CICHE ANIOŁY otrzymując tytuł PRZYJACIELA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ‼

 • Pani Anna Kot
 • Pan Wojciech Groń
 • Pan Tadeusz Kowalczyk

Piękne występy Orkiestra św. Sebastiana oraz Ahaju Fusión Boliwia sprawiły, że moc muzyki niosła się po całym obiekcie Gorczański Park Narodowy! Smaczne przekąski a nade wszystko pyszny bigos spod ręki szefowej Biesiada Gorczańska dopełniło tylko naszego grilla, a na którego firma PETMEX ufundowała kiełbaski. Nie zabrakło okolicznościowego tortu i baloników do nieba na znak jedności społeczeństwa z osobami niepełnosprawnymi. Ważnym też symbolem było zasadzenie drzewka w Parku Hrabiów Wodzickich na pamiątkę I Forum Osób Niepełnosprawnych przekazanego przez Pana Ministra Edwarda Siarkę.

Podczas forum nie zabrakło też debaty na temat jak podjąć prace wolontaryjną wśród osób niepełnosprawnych! Bardzo cenne wskazówki przekazali na prelegenci, którzy przez wiele lat pracują jako wolontariusze i są też osobami niepełnosprawnymi. Dziękujemy za moc słów, które mocno wybrzmiały, że do takich działań potrzeba tylko otwarci serc!

BOHATERAMI WYDARZENIA BYLI PODOPIECZNI:

 • Dom Pomocy Społecznej z Limanowej
 • Zagórzańska Placówka Wsparcia Dziennego z Mszany Dolnej
 • Stowarzyszenie Remedium z Tymbarku
 • Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu
 • Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
 • Limanowska Akcja Charytatywna
 • Klub Senior+ w Mszanie Dolnej
 • Klub Senior+ w Dobrej
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Mszanie Górnej
 • Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej
 • Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowicy

Z głębi naszych serc chyląc nisko czoła DZIĘKUJEMY:

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej