Ułatwienia dostępu

KONKURS NA „STROIK BOŻONARODZENIOWY”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

REGULAMIN KONKURSU „STROIK BOŻONARODZENIOWY”

 1. Organizator konkursu:
  – Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej
 2. Konkursu przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Mszana Dolna.
 3. Celem konkursu jest:
  – kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,
  – pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, wymiana doświadczeń w zakresie dekoracyjnym.
 4. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach:
  – przedszkolaki;
  – klasy I-III – Szkoła Podstawowa;
  – klasy IV-VIII – Szkoła Podstawowa;
 5. Zadanie konkursowe:
  Przygotowanie stroika bożonarodzeniowego.
 6. Ocena prac:
  Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny stroików oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
 7. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  – nawiązania do tradycji świąt Bożego Narodzenia,
  – oryginalność kompozycji,
  – brak elementów gotowych,
  – estetyka wykonania,
  – samodzielność wykonania.
 8. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. Ozdoba może być wykonana tylko przez jednego ucznia.
 9. Każdą pracę należy opisać wg wzoru:

– imię i nazwisko
– wiek
– klasa
– szkoła
– imię i nazwisko opiekuna
– telefon kontaktowy

 1. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
  – prace należy złożyć w Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej do 17 grudnia 2022,
  – ocena prac przez komisję konkursową do dnia 21 grudnia 2022 roku,
  – ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w styczniu. Szczegółowe informacje dotyczące podsumowania konkursu podane zostaną na FB Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej.
 2. Uregulowania ogólne:
  Wykonane ozdoby po ocenie konkursowej przechodzą na własność organizatora konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Klauzula informacyjna

Prawa wynikające z Europejskiego Rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych RODO

Biblioteka Miejska w Mszanie Dolnej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 58A jest Administratorem Danych Osobowych i przetwarza Państwa Dane osobowe w zakresie wymaganym potrzebnym do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem konkursu: nabór prac, przeprowadzenie wyboru oraz wręczenie nagród.

Od 25 maja 2018 roku każda osoba ma prawo:

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli potwierdzenia czy Administrator danych osobowych przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 4. Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych i przesłania ich innemu Administratorowi
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
 7. Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego innego państwa Unii Europejskiej

W imieniu Administratora Danych Osobowych wszystkie zgłoszenia przyjmowane są przez Inspektora Danych Osobowych pod adresem inspektor@inspektor-gliwice.pl