Ułatwienia dostępu

Podsumowanie konkursu fotograficznego

Podsumowanie konkursu fotograficznego

„ZIEMIA ZAGÓRZAŃSKA W OBIEKTYWIE. CZTERY PORY ROKU”

13 października b.r. odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego „ZIEMIA ZAGÓRZAŃSKA W
OBIEKTYWIE. CZTERY PORY ROKU”.
Komisja w składzie: Teofila Latoś, Bogusław Leja, Robert Łabuz, Maria Majda, Aneta Miąsik oraz
Mateusz Pietrzak dokonała oceny nadesłanych prac oraz opracowała werdykt końcowy.
Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria: technikę wykonanej pracy,
oryginalność, pomysłowość, estetykę a także zgodność z tematyką konkursu.
Do konkursu przystąpiło 8 osób, a prac zgłoszonych zostało ogółem 28. Komisja dokonała analizy prac
konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.
Decyzją Komisji przyznano I, II, III miejsce i 1 wyróżnienie.
I miejsce – Sławomir Bierówka
II miejsce – Julia Zapała
III miejsce – Małgorzata Franczak
Wyróżnienie:

1.Jacek Radiowski

Sponsorami nagród dla uczestników konkursu była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz firma „New Campsite”, która oferuje domy mobilne do wynajęcia w czterech
różnych miejscowościach we Włoszech.