Ułatwienia dostępu

Pierwsza wspólna inicjatywa Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej ze Stowarzyszeniem SMAK-Skarbiec Mszańskich Aktywności i Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe.

W tym roku przy Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej powstało Stowarzyszenie SMAK-Skarbiec Mszańskich Aktywności. Stowarzyszenie to pragnie wspierać różne inicjatywy dotyczące społeczności lokalnej Miasta Mszana Dolna dotyczące zarówno spraw związanych z edukacją, kulturą oraz pomocą społeczną. Wiele działań Stowarzyszenia  zostały ukierunkowanych także na tematy związane z ekologią i ochroną środowiska .Swoje warsztaty ,spotkania, prelekcje może organizować dzięki współpracy z  naszą Miejską Biblioteką w Mszanie Dolnej ,która udostępnia swoje pomieszczenia.         W tym roku nasza biblioteka obchodzi Jubileusz 75 -lecia swojej działalności. . SMAK jako partnerskie Stowarzyszenie  uczestniczyło w przygotowaniach i organizacji tego wydarzenia  , gdzie oprócz wystaw, prelekcji i zwiedzania Zagórzańskiej Izby Regionalnej,  również zorganizowało stoisko związane z rocznicą 100-lecia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Aby przypomnieć mieszkańcom Miasta i gmin sąsiednich tą piękną historię polskich leśników, polskiej przyrody, polskich lasów zorganizowano cykl warsztatów dla dzieci i seniorów W dniach 10 – 13 września odbywały się spotkania, pogadanki z harcerzami z Gorczańskiego Hufca, seniorami w ramach funkcjonującego w Bibliotece Klubu Seniora oraz młodzieżą i dziećmi korzystającymi z Zagórzańskiej Przystani Marzeń czyli Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci działającej przy Bibliotece Miejskiej. Seniorzy oprócz warsztatów dotyczących ochrony środowiska, bogactwa naszych lasów  przygotowali również potrawy z produktów leśnych pod hasłem ,,Dobro z naszych lasów”, które po spotkaniu wspólnie próbowali i zachęcali do degustacji czytelników biblioteki. podczas spotkań oprócz dzielenia się materiałami promocyjnymi Lasów Państwowych  omówiona została z dziećmi i młodzieżą „Leśna Ścieżka Edukacyjna „LUBOGOSZCZ” – przewodnik otrzymany od Nadleśnictwa Limanowa.                  

W dniach od 8 do 13 września 2023 roku odbywały się uroczystości związane z Jubileuszem 75 lecia Miejskiej Biblioteki  w Mszanie Dolnej, Podczas uroczystości członkowie Stowarzyszenia Smak w głównym holu Biblioteki zorganizowali  stoisko promocyjne z publikacjami dotyczącymi Lasów Państwowych, w tym Nadleśnictwa w Limanowej  również na wszystkich banerach promocyjnych umieszczony był logotyp Lasów Państwowych oraz na rollupie podczas głównej uroczystości, na której gościem był Pan Edward Siarka Poseł na Sejm RP ,który  w swoim wystąpieniu poruszył kwestie związane z 100-leciem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jak również poinformował o tym .że za pośrednictwem Stowarzyszenia SMAK została przekazana dla biblioteki dotacja od  Lasów Państwowych na zorganizowanie uroczystości Jubileuszowych naszej Książnicy, Za to wsparcie finansowe pragniemy podziękować Panu Wiceministrowi Edwardowi Siarce,  Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe ,Stowarzyszeniu SMAK .Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy zapewnić miłą atmosferę uczestnikom tego ważnego dla naszej Biblioteki wydarzenia.

Relacje z głównej uroczystości zamieściła także limanowska telewizja internetowa TV28.

Zapraszamy do obejrzenia

https://tv28.pl/2023/09/miejska-biblioteka-w-mszanie-dolnej-obchodzila-75-lecie-dzialalnosci