Wypożyczalnia dla dorosłych

Wypożyczalnią dla dorosłych kierowała od 1991 do sierpnia 2007 roku Maria Radiowska. Od września 2007 r. wypożyczalnię prowadzi Renata Radiowska.

Z księgozbioru wypożyczalni dla dorosłych mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 lat. Zapisu dokonuje się na podstawie dowodu osobistego bądź legitymacji szkolnej i zapoznaniu się z regulaminem biblioteki.

Całość księgozbioru podzielona jest na:
  • literaturę piękną dla młodzieży i dorosłych,
  • lektury szkolne dla szkół średnich i ich opracowania,
  • literaturę popularnonaukową i naukową,


Księgozbiór popularnonaukowy ułożony jest zgodnie z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną tzn. książki z poszczególnych dziedzin klasyfikowane są do jednego z 9 działów głównych:
0. Dział ogólny.
1. Filozofia. Psychologia
2. Religia. Teologia. Religioznawstwo
3. Nauki społeczne. Prawo. Administracja.
5. Matematyka. Nauki przyrodnicze.
6. Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo.
7. Sztuka. Rozrywki. Sport.
8. Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna.
9. Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia.Usługi:
  • udostępnianie księgozbioru na zewnątrz,
  • informacje biblioteczne i rzeczowe w oparciu o warsztat informacyjny: katalog alfabetyczny, rzeczowy (UKD) i tytułowy dla całości zbiorów,
  • realizacja lekcji bibliotecznych i przyjmowanie wycieczek szkolnych, których głównym celem jest zapoznanie z zasadami korzystania z Wypożyczalni oraz nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się warsztatem informacyjnym.


W Wypożyczalni dla dorosłych czytelnicy mają wolny dostęp do półek.

Regały i książki są odpowiednio opisane, tak by czytelnicy mogli łatwo odszukać potrzebne tytuły.
Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

Podstawowym źródłem informacji o całym dostępnym księgozbiorze są katalogi:
a) alfabetyczny - karty katalogowe ułożone są alfabetycznie wg autorów książek. W przypadku gdy jest to praca zbiorowa (więcej niż trzech autorów), wówczas należy szukać jej również w porządku alfabetycznym, ale pod tytułem tej pracy. Na karcie katalogowej w prawym górnym rogu znajduje się sygnatura i tę sygnaturę należy zapamiętać lub zapisać według niej można łatwo dotrzeć do poszukiwanej książki na półce.

b) rzeczowy - udziela on informacji o książkach z punktu widzenia ich treści. Ujmuje księgozbiór w podziale na grupy rzeczowe (dziedziny, zagadnienia).