Księgozbiór regionalny

Dzieła Władysława Orkana:

Orkan Władysław, Czantoria i pozostałe pisma literackie”, Kraków 1969
Orkan Władysław, Drogą Czwartaków inne wspomnienia wojenne, Kraków, 1972
Orkan Władysław, Drzewiej, Kraków, 1958
Orkan Władysław, Drzewiej, Kraków, 1958
Orkan Władysław, Komornicy, Warszawa, 1953
Orkan Władysław, Komornicy, Warszawa, 1951
Orkan Władysław, Kostka Napierski, Kraków, 1961
Orkan Władysław, Listy ze wsi i inne pisma społeczne, Kraków, 1970
Orkan Władysław, Nowele zebrane. T.I, Kraków, 1963
Orkan Władysław, Nowele zebrane. T.I, Kraków, 1963
Orkan Władysław, Nowele zebrane. T.I, Warszawa, 1951
Orkan Władysław, Nowele zebrane. T. I, Warszawa, 1951
Orkan Władysław, Nowele zebrane. T. I, Warszawa, 1951
Orkan Władysław, Nowele zebrane. T. II, Kraków, 1963
Orkan Władysław, Poezje zebrane. T.I, Kraków, 1968
Orkan Władysław, Pomór, Kraków, 1960
Orkan Władysław, Utwory dramatyczne. T.I, Kraków, 1966
Orkan Władysław, Utwory dramatyczne T.II, Kraków, 1966
Orkan Władysław, W Roztokach, Kraków, 1953
Orkan Władysław, W Roztokach, Warszawa, 1948
Orkan Władysław, W Roztokach, Warszawa, 1948
Orkan Władysław, W Roztokach, Warszawa, 1952
Orkan Władysław, Z krainy Gorców, Kraków, 1975
Orkan Władysław, Smreczyńska Katarzyna, Dialog serdeczny,Warszawa, 1988

Seria: Biografie Zagórzańskie

Maciejczak Władysław, Władysław Orkan, Wrocław-Mszana Dolna,1994
Maciejczak Władysław, Sebastian Flizak, Wrocław-Mszana Dolna, 1994
Maciejczak Władysław, Julian Toliński, Wrocław- Mszana Dolna,1994
Maciejczak Władysław, Krzysztof Berbeka, Wrocław-Mszana Dolna, 1995
Maciejczak Władysław, Józef Szczypka, Wrocław- Mszana Dolna, 1995
Maciejczak Władysław, Stanisław Dobrowolski, Wrocław-Mszana Dolna, 1995
Maciejczak Władysław, kpt. Jan Stachura- ps. „Adam”, Wrocław- Mszana Dolna,1995
Maciejczak Władysław, Alina Kalczyńska, Wrocław-Mszana Dolna,1996
Maciejczak Władysław, mgr Piotr Kaleciak, Wrocław- Mszana Dolna, 1996
Maciejczak Władysław, dr Lilian Seymour- Tułasiewicz, Mszana Dolna-Wrocław, 1996
Maciejczak Władysław, Stanisław Ciężadlik, Wrocław-Mszana Dolna, 1996
Maciejczak Władysław, Jan Fudala, Mszana Dolna-Wrocław, 1996
Maciejczak Władysław, kpt. pilot, dr Józef Krasiński, Mszana Dolna-Wrocław, 1997
Maciejczak Władysław, Władysław Jania, Mszana Dolna-Wrocław, 1998
Maciejczak Władysław, Biografie zagórzańskie XX-go wieku, Mszana Dolna, 2000
Maciejczak Władysław, Autobiografia, Mszana Dolna-Wrocław, 2002,2003

Inne zbiory książkowe:

Bujak Franciszek, Żmiąca ,wieś powiatu limanowskiego, Kraków, 1903
Dialektologia. Onomastyka. Stylistyka, Nowy Sącz, 1983
Faron Bolesław, Władysław Orkan, Kraków, 2004
Flizak Sebastian, Materiały etnograficzne i historyczne z terenu Zagórzan, Poznań-Łódź, 1952
Flizak Sebastian, Strój Zagórzan, Wrocław, 1956
Fudala Jan, Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie Fudala, Zakopane, 1987
Fudala Jan, Orawiana, Kraków, 1996
Fudala Jan, W bukowińskiej karczmie, Nowy Sącz, 1984
Gorce, Kraków, 1973.
Illukiewicz Olga, Kronika Mszany Dolnej, Mszana Dolna,2002
Informator turystyczny powiatu limanowskiego, Kraków, 1971
Kobylińska Józefa, Słownik gwary gorczańskiej ( zagórzańskiej), Kraków, 2001
Aneks do Słownika gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kraków, 2007
Kobylińska Józefa, Gwara w utworach Władysława Orkana, Kraków, 1990
Kobylińska Józefa, Władysław Maciejczak, Słownik gwary zagórzańskiej, Mszana Dolna, 1994
Kobylińska Józefa, Świat językowy Władysława Orkana, Kraków, 1997
Królikiewicz Grażyna, Kruczek Zygmunt, Gorczańskim szlakiem Władysława Orkana, Warszawa-Kraków 1987
Komuniada: humor polityczny z rysunkami Jana Fudali, Kraków, 1990
Książki o Małopolsce- bibliografia 1999-2003, Kraków, 2004
Kurzeja Marek, Partyzancką ścieżką na Turbacz, Poreba Wielka, 2009
Leksykon miast województwa małopolskiego, Kraków, 2005
Loch Jan, Dolina Potoku Turbacz, Poręba Wielka, 1998
Loch Jan, Park podworski..., Poręba Wielka, 2001
Macko Józef, Góry zakwitną sadami, Warszawa, 1967
Maciejczak Władysław, Bibliografia zagórzańska, Wrocław-Mszana Dolna, 1993
Maciejczak Władysław, Bibliografia zagórzańska, Wrocław-Mszana Dolna, 1994
Maciejczak Władysław, Mszana Dolna. Historia miasta, Mszana Dolna, 1993
Maciejczak Władysław, Mszana Dolna i okolice, Mszana Dolna, 1993
Maciejczak Władysław, Mszana Dolna i okolice- przewodnik narciarski, Mszana Dolna, 1995
Maciejczak Władysław, Mszana Dolna. Rodowód miasta, Mszana Dolna, 1993
Maciejczak Władysław,1947-1996 50 lat działalności Oddziału PTL w Mszanie Dolnej, Wrocław- Mszana Dolna, 1997
Maciejczak Władysław, Słownik gwary zagórzańskiej, Mszana Dolna, 1993
Maciejczak Władysław, Nasz zagórzański rodowód, Mszana Dolna, 1993
Maciejczak Władysław, Mszana Dolna. Z dziejów osiedla „Wójty” , Mszana Dolna, 1993
Maciejczak Władysław, Walka Zagórzan z hitlerowskim okupantem, Mszana Dolna, 1993
Maciejczak Władysław, Zagórzanie, Mszana Dolna, 1993
Maciejczak Władysław, Zwroty i powiedzenia w gwarze zagórzańskiej, Mszana Dolna, 1994
Majda Małgorzata, Stanisław Ciężadlik, życie i twórczość (1912-1995), Rabka, 1997
Małopolska T.I., Kraków, 1999
Małopolska T.II., Kraków, 2000
Małopolska T.III., Kraków, 2001
Małopolska T.IV., Kraków, 2002
Małopolska T.V., Kraków, 2003
Małopolska T.VI., Kraków, 2004
Małopolska T.VII., Kraków, 2005
Małopolska T.VIII, Kraków, 2006
Małopolska T.IX, Kraków, 2007
Małopolska T.X, Kraków, 2008
Małopolska T.XI, Kraków, 2009
Małopolska T.XII, Kraków, 2010
Materiały etnograficzne z powiatu limanowskiego, Wrocław, 1986
Materiały etnograficzne z powiatu limanowskiego, Wrocław,1967
Niedośpiał Antoni, Tomasiewicz Janusz, Wokół Doliny Poręby, Poręba Wielka, 2001
Nowak Zbyszko, Romański Kazimierz, Sekrety okupacyjnych dni, Rabka, 1997
Nyka Józef, Gorce- przewodnik turystyczny, Warszawa, 1959
Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej 1878-1978, Mszana Dolna, 1978
Okruchy pamięci, Limanowa, 2009
Pigoń Stanisław, Władysław Orkan. Twórca i dzieło, Kraków, 1958
Ks. Pochwat Józef, Łętowe i okolice dawniej i dziś, Kraków, 2002
Ptaszek Stanisław, Opowieści z dawnych lat, Pasierbiec, 2004
Puchalska Mirosława, Władysław Orkan, Warszawa, 1957
Regionalna książka kucharska Lachów i Górali, Powiat limanowski, 2004
Rocznik Podhalański.T.2, Zakopane, 1979
Sewer, Matka, Kraków, 1955
Seymour- Tułasiewicz Lilian, Dag, córka Kasi, Wrocław, 1987
Seymour-Tułasiewicz Lilian, Dzielnica Wielkich Kufrów, Warszawa, 1955
Seymour-Tułasiewicz Lilian, Kochanek z Nigerii, Katowice 1967
Seymour- Tułasiewicz Lilian, Konstancja, Warszawa, 1973
Seymour- Tułasiewicz Lilian, Miłość ma barwę popiołu, Warszawa, 1981
Seymour- Tułasiewicz Lilian, Ostatnie lato, Warszawa, 1968
Seymour- Tułasiewicz Lilian, Ostatnie lato, Warszawa, 1971
Seymour- Tułasiewicz Lilian, Ostatnie lato, Warszawa, 1974
Seymour- Tułasiewicz Lilian, Ostatnie lato, Wrocław, 1988
Seymour- Tułasiewicz Lilian, Parada aniołów, Wrocław, 1985
ks.Skoczylas Henryk, Kult św.Michała Archanioła, Marki, 2007
Sopata Marian,Ani woda nie zabierze, ani woda nie strawi, Bochnia, 2010
Sopata Marian, Ejże, gdzie te nasze dziedziny, Kraków, 2005
Sopata Marian, Jak świątek w niebo zapatrzony..., Tymbark, 2001
Spółdzielczość gminna- album, Bydgoszcz, 2001
Stopa Stanisław, Śpiewnik Zagórzan ziemi Orkana,Konina,2006
Statystyka powiatu limanowskiego, Limanowa, 2000
Stefanik Mariola, Z Łopusznej na Jankówki, Poreba Wielka, 2009
Stożek Anna Maria, Przydrożne Świątynie Parafii Niedźwiedź, Nowy Sącz, 2004
Strauchmann Ewa, Na Turbaczyk, Poręba Wielka , 2001
Sułkowska Danuta Maria, Czas poezji, Kraków, 1997
Sułkowska Danuta Maria, Ludzie i wiatr, Kraków, 1999
Szczypka Józef, Bitwa pod baldachimem, Warszawa, 1961
Szczypka Józef, Kalendarz polski, Warszawa, 1984
Szczypka Józef, Niedobre Marysieńki, Warszawa, 1971
Szczypka Józef, Powtórka z polskiego, Warszawa, 1969
Szczypka Józef, Tajne zabawy, Warszawa, 1965
Szczypka Józef, Wejście w labirynt, Warszawa, 1963
Wielek Jan, Limanowa i okolice-przewodnik,1987 2 egz.
Własiuk Urszula, Szlak papieski w Gorcach i Beskidzie Wyspowym, Kraków, 2003
Województwo małopolskie 2003, Kraków, 2004
Województwo małopolskie- panorama gmin, Kraków, 2002
Województwo małopolskie 2004, Kraków, 2005
Wojs Adam, 600 lat wsi Dobrej k/ Limanowej, Limanowa 1961
Zachara- Wnękowa Antonina, Baśnie spod Gorców, Warszawa, 1980
Ziemia limanowska, Kraków, 1963

Wycinki prasowe, zdjęcia i inne materiały dotyczące osób związanych z Mszaną Dolną:

Bednarczyk Rudolf
Berbeka Krzysztof
Biały Czesław
Boczulski Antoni
Bodziony Jerzy
Bogatyńska Stanisława Svava
Ciężadlik Stanisław
Dobrowolski Stanisław
Dziedzina Franciszek
Ficzkowski Jerzy
Flizak Sebastian
Fudala Jan
Galica Andrzej
Grzywacz Jan
Illukiewicz Olga
Jamróz Józef
ks. Jamróz Józef
Jamróz Władysława Anna
Jania Władysław
Kalczyńska Alina
Kalczyński Aleksander ,Wspomnienia z historii Żydów w Mszanie
Kaleciak Piotr
Karpierz Józef
Knapczyk Franciszek
Kobylińska Józefa
Krasińscy Maria i Henryk
Kroczka Jan
Latoś Teofila
Łabuz Kazimierz
Łabuz Stanisław
Łyżnicki Zygmunt
Maciejczak Władysław
Marek Józef
Ks. Noworyta Mieczysław
Orkan Władysław
Orkan Władysław (twórczość)
Panaś Barbara
Pawłowski Eugeniusz
Pindela Tadeusz
Potaczek Anna
Seymour-Tułasiewicz Lilian
Skalski Teofil
Smreczyńska Katarzyna
Smreczyńska Zofia
Sobieski Jakub
Stabrawa Józef
Stachura Jan
Starmach Karol
Starmach Kazimierz
Szczepańcówna Bronisława
Szczypka Józef
Szczypka Władysław
Szynalik –Dobrowolski Julian
Toliński Julian
Woźna Bronisława
Znachowski Jan
Znachowski Józef

Twórczość naszych czytelników:
Bogatyńska Stanisława Svava, Piękne jest życie...,Kraków,2001
Bogatyńska Stanisława Svava, Kwiat na wietrze, Kraków,2002
Bogatyńska Stanisława Svava, Apoteoza starości, Kraków, 2003
Bogatyńska Stanisława Svava, W kręgu istnienia Boga, Kraków, 2004
Bogatyńska Stanisława Svava, Spojrzenie na Amerykę, Kraków, 2005
Bogatyńska Stanisława Svava, Myśli wybrane. Drzewo życia, Kraków, 2006
Bogatyńska Stanisława Svava, W ogrodzie codzienności życia z Bogiem, Kraków 2007
Bogatyńska Stanisława Svava, Cena czasu, Kraków, 2008
Bogatyńska Stanisława Svava, Spojrzenie na życie. Wprowadzenie w obszary twórczości literackiej, Kraków, 2010
Bogatyńska Stanisława Svava, Spojrzenie na życie- wybrane utwory, Kraków, 2011
Ceklarz Bogusława, Ścieżkami życia idziesz do świata, Kasina Wielka, 2001
Jamróz Władysława Anna, Bajki nad bajkami,Kraków,1996 ,2000
Jamróz Władysława Anna, Bilet do nieba ,Mszana Dolna, 1994
Jamróz Władysława Anna, Bilet do nieba ,Mszana Dolna, 1995
Jamróz Władysława Anna, Gorczańskie krasnoludki, Kraków,2008
Jamróz Władysława Anna, Kapłan –Męczennik ks. Józef Jamróz, Kraków, 2004,2007
Jamróz Władysława Anna, Największa miłość, Kraków, 1997
Jamróz Władysława Anna, Niebiańskie pejzaże, Kraków, 2003
Jamróz Władysława Anna, Perły wiary w roku Eucharystiii, Kraków, 2005
Jamróz Władysława Anna, Wołanie w górach,Kraków, 2009
Stożek Anna Maria, Katarzyna Smreczyńska. Patronka szkoły w Koninie, Konina, 2005

Czasopisma regionalne: 

Almanach Ziemi Limanowskiej nr 1 Lato ,2000
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 2 Jesień, 2000
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 3 Zima, 2000/2001
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 4 Wiosna, 2001
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 5 Lato, 2001
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 7 Zima, 2001/2002
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 8 Wiosna, 2002
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 9 Lato, 2002
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 11 Zima, 2002/2003
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 12 Wiosna, 2003
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 13 Lato, 2003
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 14 Jesień,2003
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 15 Zima, 2003/2004
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 16 Wiosna,2004
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 17 Lato,2004
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 18 Jesień,2004
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 19 Zima,2004/2005
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 20 Wiosna, 2005
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 21 Lato, 2005
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 22/23 Jesień/ Zima, 2005
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 24 Wiosna, 2006
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 25 Lato, 2006
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 26 Jesień, 2006
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 27 Zima, 2006/2007
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 28 Wiosna, 2007
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 29 Lato, 2007
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 30/31 Jesień/Zima 2007
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 32 Wiosna 2008
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 33 Lato 2008
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 34 Jesień 2008
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 35 Zima 2008/2009
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 36/37 Wiosna/Lato 2009
Almanach Ziemi Limanowskiej nr38/39 Jesień/Zima 2009
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 40/41 Wiosna/Lato 2010
Almanach Ziemi Limanowskiej nr 42/43 Jesień/Zima 2010
Gazeta Mszańska nr 1/1998
Gazeta Mszańska nr 1/1999
Gazeta Mszańska nr 2/1999
Gazeta Mszańska nr 3/1999
Gazeta Mszańska nr 4/1999
Gazeta Mszańska nr 5/1999
Gazeta Mszańska nr 6/1999
Gazeta Mszańska nr 7/1999
Gazeta Mszańska nr 1/2000
InfoRegion nr 1/2004
InfoRegion nr 5/2004
InfoRegion nr 9/2005
Kurier Mszany nr 3/ 95
Mszana O.K. nr 5/1993
Nasza Gmina nr 1, 2 z roku 1998
Nasza Gmina nr 4, 6 z roku 1999
Nasza Gmina nr 1 z roku 2000
Nasza Gmina nr 1,2 z roku 2002
Nasza Gmina nr 1 z roku 2003
Nasza Gmina nr 3, 4 z roku 2004
Nasza Gmina nr 1,2,3,4 z roku 2005
Nasza Gmina nr 1,2,3 ,4 z roku 2006
Nasza Gmina nr 1,4 z roku 2007
Nasza Gmina nr 1,2,3,4,5, 6 z roku 2008
Nasza Gmina nr 1,2,3,5 z roku 2009
Nasza Gmina nr 1,2,3 z roku 2010
Nasza Gmina nr 1,2,3,4 z roku 2011
Nasza Gmina  nr 1 z roku 2012

Podhalanka nr 1/1975
Podhalanka nr 1/1983
Podhalanka nr 2(8) /1983
Podhalanka nr 2/1989
Pod Lubogoszczą nr 1-4/2008
Pod Lubogoszczą nr 1-4/2009
Pod Lubogoszczą nr 1-4/2010
Pod Lubogoszczą nr 1-4/2011
Rzeczpowiatowa nr 1,2 /1999
Rzeczpowiatowa nr 5/1999
Rzeczpowiatowa nr 12/2000
Rzeczpowiatowa nr 14/2000
Rzeczpowiatowa nr 18/2001
Salamandra nr 18/2005
ST. Michael nr 10/97
ST. Michael nr 8/98 ,10/98
ST. Michael nr 6/99, 8/99, 9/99
ST. Michael nr 2/00, 7/00, 12/00
ST. Michael nr 12/01
ST. Michael nr 3/02, nr 4/02, nr 5/02, nr 6/02, 7/02, 8/02, 9/02, 10/02, 11/02, 12/02
ST. Michael nr 1/03, 4/03, 5/03, 6/03, 8/03, 9/03, 11/03
Michael nr 4 /05
Michael nr 9/06, 11/06, 12/06
Michael nr 1/07,2/07,3/07,4/07,9.07,10/07,11/07,12/07
Michael nr 1/08,2/08,3/08,5/08,10/08, Zima/08
Michael nr wiosna, lato, jesień, zima/2009
Michael nr wiosna, 2/2010
Michael nr 1/11,2/11,3/11
Michałki 2008-2011
Zbójnicki nr 1/ 1990
Zbójnicki nr 2/ 1990
Zbójnicki nr 3/ 1990
Zbójnicki nr 4/ 1990
Zgoda nr 6/ 1997
Zgoda nr 37/ 2001

Dokumenty życia społecznego
Plakaty, ulotki wyborcze, foldery, dodatki do Dziennika Polskiego
(z okazji Dni Mszany Dolnej)
Zbiory specjalne: 

Plan miasta Mszana Dolna
Foldery turystyczne miasta i gmin powiatu limanowskiego
Informator użytkowy miasta Mszana Dolna
Informator agroturystyczny powiatu limanowskiego
Widokówki
Prace podyplomowe
Batko Urszula, Wybitni instruktorzy harcerscy związani z Mszaną Dolną
Ciężadlik Jolanta, Obyczaje i zwyczaje dawnych Zagórzan
Mrózek Maria, Solidarność i stan wojenny w Mszanie Dolnej
Sowa Elżbieta, Porosty jako wskaźnik czystości Mszany Dolnej
Wycinki prasowe (prowadzone od 1971 roku)