Księgozbiór regionalny

Gromadzone są wszelkie informacje, dokumenty,literatura i prasa związane z regionem. Materiały te są bezcennym źródłem informacji o życiu społeczno-kulturalnym, ekonomicznym i historycznym regionu.Tworzy i gromadzi się też tzw. teczki tematyczne. Teczki uporządkowane są alfabetycznie według haseł osobowych. Ze zbiorów regionalnych można korzystać w Czytelni Ogólnej. Wycinki prasowe (prowadzone od 1971 roku)