Historia Biblioteki

Mszańska Biblioteka od 64 lat ułatwia licznym rzeszom mieszkańców miasta i regionu kontakt z różnego rodzaju materiałami bibliotecznymi takimi jak książka, czasopisma, zbiory specjalne, prowadząc przy tym szeroko pojętą działalność kulturalno-edukacyjną i informacyjną.

Początek powstania Biblioteki wiąże się z Uchwałą Nr.16/48 Gminnej Rady Narodowej I z dnia 11 czerwca 1948 roku, która mówi: ”że w celu podniesienia poziomu kultury na terenie Gminy Mszana Dolna uchwala się utworzenie Biblioteki".

Uchwała ta była wynikiem starań ówczesnego wójta Gminy Pana Eugeniusza Golińskiego. Pierwszy księgozbiór liczył 100 książek, które nowo powstała Biblioteka otrzymała jako przydział od Ministerstwa Oświaty.

Pierwszą kierowniczką nowo powstałej biblioteki była Pani Stanisława Szyszkowska, która swą bezinteresowną pracą przyczyniła się do popularyzacji czytelnictwa wśród młodzieży licealnej i pozaszkolnej.

Biblioteka mieściła się w jej prywatnym domu przy ul. Jana Matejki 18.

Trudności lokalowe jakie istniały oraz ciasnota w prywatnym pomieszczeniu zmusiły władze do czynienia starań nad przydzieleniem bibliotece nowego lokalu. Nowy lokal Biblioteka otrzymała w budynku tzw. ”Starej Gminy”. Równocześnie szukano osoby, która by prowadziła bibliotekę etatowo. Osobą tą okazała się córka wójta Pani Anna Golińska (obecnie Zdanowska).

Księgozbiór biblioteki liczył 800 książek. W roku 1952 kierownikiem biblioteki została Pani Bronisława Woźna, a w 1958 roku przeniesiono bibliotekę do 2-u izbowego lokalu przy ulicy Kolbego.

Rok ten wiąże się również z powstaniem Koła Przyjaciół Biblioteki – aktywu o charakterze społecznym, który pomimo złych warunków lokalowych ,organizował liczne spotkania i odczyty z ciekawymi ludźmi. Biblioteka przenosiła się jeszcze trzy razy w 1964 roku, w 1968 roku, za każdym razem do lepszych warunków lokalowych.

Od 1978 roku Biblioteka mieści się w budynku „Sokół” przy ulicy Piłsudskiego 58 gdzie ma swoją siedzibę do dnia dzisiejszego.

W 1970 roku kierownikiem biblioteki została Pani Stanisława Szyller.

W 1975 roku dyrektorem Biblioteki została Pani Małgorzata Mucha, która z dniem 28 czerwca 2012 odeszła na zasłużoną emeryturę po 40 latach pracy w mszańskiej książnicy. Na pełniącą obowiązki Dyrektora została powołana Agnieszka Orzeł.

Historia Biblioteki to również ludzie, ich wiedza, umiejętności i osobiste zaangażowanie, wspólny dorobek bibliotekarzy i osób, które swój los związały z tą instytucją. Wśród nich należy wymienić:

Annę Zdanowską- kierowniczkę pracującą w latach 1949-1952
Stanisławę Bućko- kierowniczkę pracującą w latach 1964-1973
Magdalenę Woźny
Władysławę Jamróz
Wiktorię Figurę
Joannę Kołodziejczyk
Teresę Kaletę
Elżbietę Marszalik
Barbarę Kowalczyk
Marię Łabuz
Helenę Pazdur
Martę Pulit

W czerwcu 1998 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta z okazji Jubileuszu 50-lecia Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej.
W uroczystości wzięli udział byli kierownicy biblioteki, wszyscy bibliotekarze, którzy tworzyli i tworzą obecną Książnicę, władze wojewódzkie i samorządowe oraz liczni czytelnicy. Z okazji jubileuszu Rada Miasta ufundowała Bibliotece komputer.

W 2002 roku z inicjatywy Burmistrza Mszany Dolnej, Józefa Kowalczyka zakończył się pierwszy etap remontu w Bibliotece - wymiana okien, a w 2003 zainstalowano ekologiczne ogrzewanie gazowe.