Oddział dla dzieci

Oddział dla dzieci w Mszanie Dolnej powstał w 1984, kiedy to wydzielono księgozbiór dla dzieci i młodzieży z całości zbiorów oraz założono osobną dokumentację.

Kolejno działem tym kierowali: Władysława Jamróz, Joanna Łabuz od 1989 r. Renata Radiowska, a w chwili obecnej Agnieszka Orzeł.

Udziela się informacji w zakresie:
 • wiadomości związanych z programem nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum
 • wiadomości poszukiwanych dla poszerzenia zainteresowań i hobby
 • wiedzy o naszym regionie


Dużą rolę przy wypożyczaniu odgrywa wolny dostęp do półek, umożliwia to swobodny dobór książek wg własnych zainteresowań.
Dla najmłodszych czytelników utworzono „Kącik Malucha”, w którym są zabawki i gry edukacyjne.

Ze względu na zawartość treściową literatury adresowanej do dziecięcych odbiorców ,księgozbiór ułożony jest wg stopnia trudności, w czterech poziomach dostosowanych do wieku czytelników i przeznaczenia:
 • kolorowe baśnie, bajeczki i wiersze,
 • interesujące i wartościowe pozycje z dawnej, i współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży,
 • literatura z różnych dziedzin wiedzy,
 • komiksy , lektury,
 • słowniki i encyklopedie do pracy na miejscu,
 • nowości rynku wydawniczego,


W zbiorach Oddziału znajdują się też dokumenty nieksiążkowe:
videokasety, płyty, kasety, oraz udostępniana na miejscu i na zewnątrz prasa: ( Dziewczyna, Victor, Cogito)

Od 2005 r Oddział dla dzieci jest w pełni skomputeryzowany (program MAK), wszyscy czytelnicy posiadają drukowane karty czytelnicze, uprawniające do bezpłatnego korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez bibliotekę.

Oddział organizuje:
 • ferie zimowe
 • lato w bibliotece,
 • rozrywki umysłowe,
 • pasowanie na czytelnika,
 • spotkania autorskie,
 • wieczorki literackie,
 • wycieczki dla grup zbiorowych
 • tematyczne lekcje biblioteczne,
 • wystawy tematyczne,
 • konkursy: literackie, recytatorskie, wiedzy, plastyczne