Internet

IKONKA: Czytelnia internetowa

W roku 2004 Biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiego programu IKONKA.

Program IKONKA polega na uruchomieniu punktów powszechnego dostępu do Internetu (tzw. PIAP – Public Internet Access Point) w bibliotekach publicznych. Punkty te nazywane są („czytelniami internetowymi”). Biblioteka otrzymała nieodpłatnie 3 komputery wyposażone w system operacyjny, pakiet biurowy i program antywirusowy oraz sprzęt sieciowy typu WI-FI umożliwiający łączenie z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie czytelni.

Miejsca w Czytelni Internetowej można rezerwować telefonicznie.
Godziny korzystania z Czytelni internetowej pokrywają się z czasem pracy Biblioteki. Zawartość stron WWW jest filtrowana pod kątem treści niepożądanych. Wykrycie strony nieodpowiedniej spowoduje jej blokadę wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu. (CENZOR-program umożliwiający kontrolę nad korzystaniem z zasobów Internetu) Korzystający zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z zasobów informacyjnych Internetu i programów użytkowych.

Regulamin czytelni internetowej „Ikonka”

 1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z bibliotekarzem.
 2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do zeszytu odwiedzin.
 3. Przy jednym komputerze może przebywać tylko jedna osoba.
 4. W związku z ustawą z dnia 29.08.1997 /Dz. U. 133 poz. 883/ o ochronie danych osobowych, korzystający z Czytelni Internetowej wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach statystycznych oraz związanych z korzystaniem ze sprzętu, które to dane zostały odnotowane w zeszycie odwiedzin. Czytelnik ma prawo wglądu do tych danych oraz ich zmian.
 5. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
 6. Nie wolno kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki oraz instalacji jakiegokolwiek oprogramowania.
 7. Zabrania się korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD.
 8. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku konieczności zapisania danych na własną dyskietkę należy wykorzystywać czyste (wcześniej sformatowane) dyskietki. W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte.
 9. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 10. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
 11. W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów
 12. Dźwięk odtwarzany podczas korzystania z programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki wydane przez dyżurującego bibliotekarza
 13. Bibliotekarz mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast ja przerwać gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
 14. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 15. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.
 16. Maksymalny czas na stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie użytkowników czekających na dostęp do komputera.