Lekcje biblioteczne

Oddział od wielu lat współpracuje ze szkołami podstawowymi oraz Gimnazjami, prowadząc min. lekcje biblioteczne dla różnych grup wiekowych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.
Głównym celem tych lekcji jest wyrabianie u uczniów sprawności w korzystaniu z samej placówki, jej zbiorów i zgromadzonych pomocy.