Lato z Biblioteką

Biblioteka organizuje letnie zajęcia dla wszystkich dzieci, które spędzają lato w mieście.
Dzieci mogą wziąć udział w „Warsztatach artystycznych” (zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, szkicowania węglem i ołówkiem), zajęcia prowadzi plastyk Michał Mucha. Chętni biorą udział w zajęciach sprawnościowych tzw. „Olimpiadach na wesoło”, konkursach czytelniczych, quizach, wyświetlane są filmy.