Konkursy fotograficzne

Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej są organizatorami cyklicznego konkursu fotograficznego. Celem konkursu jest uzmysłowienie wszystkim, że posiadamy wspólne dziedzictwo kulturowe. Konkurs jest adresowany do fotografów amatorów.

Zwycięzcy konkursu są wyłaniani przez profesjonalne jury, w dwóch kategoriach wiekowych:
I-sza kategoria obejmuje dorosłych parających się fotografią.
II-ga kategoria przeznaczona jest dla uczniów wszystkich typów szkół
z terenu powiatu(warunek ukończenia 13 lat)

Prace są przyjmowane przez wszystkie biblioteki na terenie powiatu, tam też otrzymuje się szczegółowe regulaminy do każdej edycji konkursu. Zwycięzcy otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez starostę, burmistrza, władze gminy i sponsorów konkursu.
Wszystkie prace są eksponowane na wystawie pokonkursowej, w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej, następnie trafiają do Miejskiej Biblioteki.
W dalszej kolejności wypożycza się je do objazdowych wystaw w innych miejscowościach powiatu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania najlepszych prac do wszelkich wydawnictw promocyjnych naszego regionu.

 

Rok 2008


”Powiat Limanowski w obiektywie. Cz. X – Miejsca wspaniałe, lecz zapomniane”
12 grudnia 2008 o godz. 14.30 w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów oraz nagród przyznanych
w jubileuszowym dziesiątym konkursie fotograficznym.
Laureaci odebrali wyróżnienia z rąk wicestarosty limanowskiego- Franciszka Dziedziny, członka zarządu powiatu –Bolesława Żaby, przewodniczącego Rady Miasta Władysława Żądło , przewodniczącej Rady Gminy- Stefanii Wojciaczyk, dyrektora Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej- Małgorzaty Muchy oraz od przedstawicieli firm, które ufundowały indywidualne nagrody.

Zwycięzcy konkursu:

W kategorii- dorośli
I miejsce
Aleksander Zubek z Mszany Dolnej

W kategorii- dorośli
II miejsce
Bogdan Skrzekut z Limanowej

W kategorii- dorośli
III miejsce ex aequo
Tomasz Dudzik z Gruszowca
Jan Gargas z Kasinki Małej
Radosław Rusnarczyk z Mszany Dolnej
Dorota Zubek z Mszany Dolnej

W kategorii- dzieci i młodzież
I miejsce
Maks Zubek z Mszany Dolnej

W kategorii- dzieci i młodzież
II miejsce ex aequo
Jakub Antosz-Rekucki z Mszany Dolnej
Aneta Mrózek z Mszany Dolnej

W kategorii- dzieci i młodzież
III miejsce
Paulina Mierzwa z Jadamwoli

Wyróżnienia w kategorii dorośli otrzymują:

Bogusława Surówka z Lubomierza
Paweł Gargas z Kasinki Małej
Monika Rzepka z Gruszowca
Piotr Majkowski z Mszany Dolnej
Anna Maria Stożek z Niedźwiedzia
Barbara Stożek z Mszany Dolnej
Ryszard Sobczak z Tymbarku

Wyróżnienia w kategorii dzieci i młodzież otrzymują:

Mateusz Twaróg z Jodłownika
Marta Poradzisz z Kasinki Małej
Agata Kuziak z Mszany Dolnej
Kazimierz Bukowiec ze Żmiącej
Magdalena Zapalska z Jodłownika

 

Rok 2007

Cz. IX – „Od wschodu do zachodu słońca”
Na dziewiątą edycję konkursu nadesłano łącznie 215 prac 60 autorów w obu kategoriach.
/ w kategorii -Dorośli – dostarczono 128 prac 38 autorów/
/ w kategorii –Dzieci i młodzież – dostarczono 87 prac 22 autorów/
Nadesłane prace prezentują dorobek autorów z terenu powiatu limanowskiego, szczególnie z takich miejscowości, jak: Limanowa, Mszana Dolna, Kasina Wielka, Niedźwiedź, Raba Niżna, Olszówka, Lubomierz,Tymbark, Szczyrzyc, Pisarzowa, Jodłownik, Przyszowa, Piekiełko, Rupniów, Żmiąca, Męcina, Kamionka Mała.
Komisja Konkursowa w składzie:

* przewodniczący komisji
Pan Tadeusz Filipiak – Burmistrz Miasta Mszana Dolna

* oraz członkowie:

Pan Michał Baran – Zastępca Burmistrza Miasta Mszana Dolna;
Pan Franciszek Dziedzina – Wicestarosta Limanowski;
Pan Robert Surdziel – Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki
w Starostwie Powiatowym w Limanowej;
Pan Kuba Toporkiewicz – Dziennikarz/Fotoreporter z Dziennika Polskiego;
Ks. Jerzy Raźny – Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła
w Mszanie Dolnej;
Pani Magdalena Polańska – pracownik ds. promocji Gminy Mszana Dolna

przyznała następujace miejsca i wyróżnienia:

W kategorii- dorośli
I miejsce
Marcin Manka z Limanowej

W kategorii- dzieci i młodzież
I miejsce
Maks Zubek z Mszany Dolnej

W kategorii- dorośli
II miejsce
Radosław Rusnarczyk z Mszany Dolnej

W kategorii- dzieci i młodzież
II miejsce
Joanna Kurek z Piekiełka

W kategorii- dorośli
III miejsce
Zbigniew Kurek z Piekiełka

W kategorii- dzieci i młodzież
III miejsce
Magdalena Zapalska z Krasnych-Lasocic

Wyróżnienia w kategorii dorośli otrzymują:

Janina Malinowska z Pisarzowej
Gabriela Zimoń z Pisarzowej
Dorota Zubek z Mszany Dolnej

Stanisław Kościelniak z Raby Niżnej
Małgorzata Jugowicz z Raby Niżnej
Jadwiga Stożek z Niedźwiedzia
Adam Kapurkiewicz z Tymbarku
Angelika Sowa z Rupniowa
Jarosław Potoniec z Limanowej
Katarzyna Konieczna z Męciny
Piotr Majkowski z Mszany Dolnej
Józef Olchawa z Kamionki Małej

Wyróżnienia w kategorii dzieci i młodzież otrzymują:

Dorota Wójtowicz z Krasnych –Lasocic
Mateusz Twaróg z Jodłownika
Beata Bierówka z Mszany Dolnej
Kazimierz Bukowiec ze Żmiącej
Maciej Kurek z Piekiełka
Katarzyna Orzeł z Mszany Dolnej
Paulina Tabor z Jodłownika
Aneta Mrózek z Mszany Dolnej
Sylwia Szczepańska z Raby Niżnej

Członkowie komisji indywidualnie przyznali wyróżnienia następującym uczestnikom:
Katarzyna Orzeł z Mszany Dolnej – od Pana Wicestarosty Franciszka Dziedziny,
Prezesa Towarzystwa Ziemi Mszańskiej;

 

Rok 2006


Cz. VIII -„Szlaki turystyczne”
Na konkurs wpłynęło 236 prac od 40osób z całego powiatu. Jury konkursu stwierdziło, że poziom prac ustabilizował się na mocnym, wysokim poziomie- bierze się to stąd, że lista uczestników w każdej edycji ma w dużej części tych samych autorów. Cieszy bardzo udział ludzi młodych. Tegoroczny temat zmuszał do wędrowania, a przy okazji fotografowania młodzież poznawała piękno naszego regionu młodych .

W Komisji konkursowej zasiadali:
przewodniczący ks. Tadeusz Skupień z parafii św. Michała Archanioła

Członkowie:
Franciszek Dziedzina – z Zarządu Powiatu Limanowskiego
Stefania Wojciaczyk – przew. Rady Gminy Mszana Dolna
Stanisława Karpierz – gł. Księgowa UM Mszana Dolna
Tadeusz Filipiak – właśc. Zakładu fotograficznego w Mszanie Dolnej
Janusz Jasiński – nauczyciel, przewodnik beskidzki

Wyniki konkursu:


W kategorii dzieci i młodzież:

I miejsce

Joanna Kurek, Piekiełko

II miejsce

Maciej Kurek, Piekiełko

III miejsce

Mateusz Twaróg, Jodłownik

IV miejsce

Jakub Antosz- Rekucki, Mszana Dolna

Wyróżnienia:

Justyna Jania, Wilczyce

Magdalena Zapała, Poręba Wielka

Marlena Dyrek. Roztoki

Iwona Rząsa, Dobra
Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej są organizatorami cyklicznego konkursu fotograficznego. Celem konkursu jest uzmysłowienie wszystkim, że posiadamy wspólne dziedzictwo kulturowe. Konkurs jest adresowany do fotografów amatorów.

Zwycięzcy konkursu są wyłaniani przez profesjonalne jury, w dwóch kategoriach wiekowych:
I-sza kategoria obejmuje dorosłych parających się fotografią.
II-ga kategoria przeznaczona jest dla uczniów wszystkich typów szkół
z terenu powiatu(warunek ukończenia 13 lat)

Prace są przyjmowane przez wszystkie biblioteki na terenie powiatu, tam też otrzymuje się szczegółowe regulaminy do każdej edycji konkursu. Zwycięzcy otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez starostę, burmistrza, władze gminy i sponsorów konkursu.
Wszystkie prace są eksponowane na wystawie pokonkursowej, w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej, następnie trafiają do Miejskiej Biblioteki.
W dalszej kolejności wypożycza się je do objazdowych wystaw w innych miejscowościach powiatu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania najlepszych prac do wszelkich wydawnictw promocyjnych naszego regionu.

 

Rok 2005


Cz. VII -„Dziecko w obiektywie”
Na konkurs wpłynęło 247 prac od 65 osób z całego powiatu. Prace przedstawiały fotografie dzieci w ich naturalnym zachowaniu, podczas zabaw, ważnych uroczystości itp.

W Komisji konkursowej zasiadali:
przewodniczący ks. Zdzisław Balon, proboszcz parafii św. Michała Archanioła

Członkowie:
Franciszek Dziedzina – z Zarządu Powiatu Limanowskiego
Zofia Łabuz- sekretarz UM Mszana Dolna
Halina Matras- dyrektor Miejskiej Biblioteki w Limanowej
Krystyna Płonka- pracownik UG Mszana Dolna
Tadeusz Filipiak- właśc. Zakładu fotograficznego w Mszanie Dolnej
Michał Mucha- plastyk

Wyniki konkursu:
W kategorii dzieci i młodzież:

I miejsce Ewelina Majda Mszana Górna
II miejsce Kalina Pulit Mszana Dolna
III miejsce Jakub Antosz –Rekucki Mszana Dolna

Wyróżnienia:
Justyna Poradzisz Kasinka Mała
Mateusz Twaróg Jodłownik
Jakub Szatka Jodłownik
Piotr Konieczny Męcina

Indywidualne wyróżnienia:
Maciej Kurek Piekiełko – od Pani Haliny Matras dyr. Miejskiej Biblioteki w Limanowej
Jakub Antosz- Rekucki Mszana Dolna – od Pana Franciszka Dziedziny z Zarządu Powiatu Limanowskiego

W kategorii dorośli:
I miejsce Małgorzata Jugowicz Raba Niżna
II miejsce Zbigniew Kurek Piekiełko
III miejsce Katarzyna Konieczna Męcina

Wyróżnienia:
Stanisław Rząsa Dobra
Jan Gargas Kasinka Mała
Monika Ślusarczyk Tymbark
Ewa Nieckula Lubomierz
Jacek Flig Mszana Dolna
Bogdan Skwarczek Wilkowisko
Maria Sowa Rupniów
Ewa Poray-Zbrożek Mszana Dolna

Indywidualne wyróżnienia:

Michał Mielnikiewicz Mszana Dolna – od ks. Zdzisława Balona
Jan Gargas Kasinka Mała – od Pana Franciszka Dziedziny z Zarządu Powiatu Limanowskiego
Mieczysław Król Mszana Dolna – od Pana Michała Muchy

 

Rok 2004


Cz. VI – „Obrzędowość i zwyczaje mieszkańców powiatu”.
Na konkurs wpłynęło 85 prac od 20 osób z całego powiatu. Prace przedstawiały obrzędy i zwyczaje charakterystyczne dla danej miejscowości i danego obszaru np.: szopki bożonarodzeniowe, palmy,
koszyczki, pisanki wielkanocne, śmigus-dyngus, Sobótki.

W Komisji konkursowej zasiadali:
przewodniczący ks. Zdzisław Balon, proboszcz parafii św. Michała Archanioła

Członkowie:
Franciszek Dziedzina – z Zarządu Powiatu Limanowskiego
Zofia Łabuz- sekretarz UM Mszana Dolna
Tadeusz Filipiak- właśc. Zakładu fotograficznego w Mszanie Dolnej

Wyniki konkursu:
Po raz pierwszy w 6-letnich dziejach tego konkursu , nie wyłoniono zdecydowanych zwycięzców w obu kategoriach, więc nagrodzono wszystkich uczestników konkursu dyplomami oraz nagrodami książkowymi.

 

Rok 2003


Cz. V – „Rzeki i potoczki w czterech porach roku”
Na konkurs wpłynęło 182 prace złożone przez 65 osób z całego powiatu. Na kliszach utrwalono mieniące się wiosennymi i jesiennymi barwami potoczki i strumyki powiatu.

W Komisji konkursowej zasiadali:
przewodniczący ks. Zdzisław Balon, proboszcz parafii św. Michała Archanioła

Członkowie:
Zofia Łabuz- sekretarz UM Mszana Dolna
Tadeusz Filipiak- właśc. Zakładu fotograficznego w Mszanie Dolnej
Franciszek Dziedzina – z Zarządu Powiatu Limanowskiego
Jacenty Musiał – przew. Komisji Kultury Rady Powiatu Limanowskiego
Henryk Szewczyk – redaktor „Gazety Krakowskiej”
Michał Mucha- plastyk

Wyniki konkursu:
W kategorii dzieci i młodzież:
I miejsce Kalina Pulit Mszana Dolna
II miejsce Kornelia Ślazyk Poręba Wielka
III miejsce Ewelina Majda Mszana Górna

Specjalne wyróżnienia:
Aneta Mrózek Mszana Dolna
Kamila Smoter Rupniów
Agata Płonka Mszana Dolna
Aleksandra Głowacka Mszana Dolna

Wyróżnienia:
Anna Nieckula Lubomierz
Maciej Kurek Piekiełko
Sylwia Nieckula Lubomierz
Alicja Rusinek Szczawa
Grzegorz Wydra Kasinka Mała
Anna Mikołajczyk Zalesie

Indywidualne wyróżnienia:
Aneta Mrózek Mszana Dolna – od Pana Franciszka Dziedziny z Zarządu Powiatu Limanowskiego

W kategorii dorośli:
I miejsce Jarosław Czaja Łukowica
II miejsce Piotr Majkowski Mszana Dolna
III miejsce ex aequo Irena Palka Nowy Targ
e e Lech Dzyr Mszana Dolna

Specjalne wyróżnienia:
Zbigniew Kurek Piekiełko
Małgorzata Jarząbek Nowy Targ
Stanisław Sowa Rupniów
Radosław Rusnarczyk Mszana Dolna

Wyróżnienia:
Ryszard Sobczak Tymbark
Bartłomiej Szarek Mszana Górna
Jacek Flig Mszana Dolna
Małgorzata Sowa Rupniów
Agnieszka Sowa Rupniów
Bożena Szubryt Podłopień

Indywidualne wyróżnienia:
Zbigniew Kurek Piekiełko – od Pana Franciszka Dziedziny z Zarządu Powiatu Limanowskiego
Jacek Flig Mszana Dolna – od ks. Zdzisława Balona

 

Rok 2002


Cz. IV – „Życie codzienne mieszkańców”
Na konkurs wpłynęły 134 prace złożone przez 52 osoby z całego powiatu. Fotografie przedstawiały prace gospodarzy na roli i w gospodarstwie, życie kulturalne mieszkańców:
festyny, dożynki, jarmarki, oraz ukazywały niektóre ginące już zawody.

W Komisji konkursowej zasiadali:
przewodniczący ks. Zdzisław Balon – proboszcz parafii św. Michała Archanioła

Członkowie:
Zofia Łabuz – sekretarz UM Mszana Dolna
Maria Kowalczyk – zastępca przew. Rady Powiatu Limanowskiego
Franciszek Dziedzina – z Zarządu Powiatu Limanowskiego
Tadeusz Filipiak- właśc. Zakładu fotograficznego w Mszanie Dolnej
Piotr Majkowski- nauczyciel
Henryk Szewczyk- redaktor „Gazety Krakowskiej”

Wyniki konkursu:
W kategorii dzieci i młodzież:
I miejsce Konrad Drabik Kasinka Mała
II miejsce Grzegorz Wydra Kasinka Mała
III Miejsce Małgorzata Sowa Rupniów

Wyróżnienia:
Anna Nieckula Lubomierz
Sylwia Nieckula Lubomierz
Tomasz Ślimak Rupniów
Kamila Grzyb Jodłownik
Grzegorz Kapera Jodłownik
Karolina Augustyn Zalesie
Agata Sopata Zalesie
Ewelina Banach Zalesie
Anna Mikołajczyk Zalesie
Jolanta Mucha Zalesie
Agnieszka Paluszek Mszana Dolna
Angelika Sowa Rupniów
Jarosław Ślimak Rupniów
Marcin Lizak Rupniów
Jacek Kokoszka Jodłownik
Grzegorz Pala Jodłownik
Tomasz Juszkiewicz Jodłownik
Anna Kapera Jodłownik

W kategorii dorośli:
I miejsce Zbigniew Sułkowski Limanowa
II miejsce Jan Gargas Kasinka Mała
III miejsce Wojciech Łabuz Mszana Dolna

Wyróżnienia:
Adam Nieckula Lubomierz
Elżbieta Stożek Mszana Dolna
Bartłomiej Zobek Mszana Dolna
Ewa Nieckula Lubomierz
Barbara Stożek Mszana Dolna
Joanna Twaróg Jodłownik
Zbigniew Kurek Piekiełko

 

Rok 2001

 

Cz. III – „Architektura ludowa”

Na konkurs wpłynęło 285 prac złożonych przez 95 osób z całego powiatu. Celem konkursu było utrwalenie na kliszy fotograficznej piękna architektury drewnianej (drewniane domy, ganki, płoty itp.) na terenie naszego powiatu.

W Komisji konkursowej zasiadali:
przewodniczący ks. Antoni Pawlita, proboszcz parafii św. Michała Archanioła

Członkowie:
Aleksandra Franczak – przew. Rady Miejskiej Mszany Dolnej
Franciszek Dziedzina – z Zarządu Powiatu Limanowskiego
Tadeusz Filipiak- właśc. Zakładu fotograficznego w Mszanie Dolnej
Robert Łabuz- nauczyciel sztuki w Gimnazjum w Niedźwiedziu
Henryk Szewczyk- redaktor „Gazety Krakowskiej”

Wyniki konkursu:
W kategorii dzieci i młodzież:
I miejsce Dominik Łomzik Tymbark
II miejsce Aleksandra Głowacka Mszana Dolna
III miejsce Jacek Kokoszka Jodłownik

Wyróżnienia specjalne:
Ewelina Banach Kamienica
Kalina Pulit Mszana Dolna

Wyróżnienia:
Jarosław Nieczarowski Jodłownik
Konrad Drabik Kasinka Mała
Anna Karczewska Mszana Dolna
Małgorzata Sowa Rupniów
Małgorzata Łabuz Mszana Dolna
Alicja Rusinek Szczawa
Małgorzata Brodzik Jodłownik
Marzena Szynalik Mszana Dolna
Marcin Sewiło Przyszowa
Natalia Hebda Przyszowa
Ewelina Majda Mszana Górna
Ewelina Pajdzik Łętowe
Ewa Przechrzta Rupniów
Sebastian Łazarczyk Wilkowisko

W kategorii dorośli:
I miejsce Jacek Flig Mszana Dolna
II miejsce Jan Gargas Kasinka Mała
III miejsce Jarosław Czaja Łukowica

Specjalne wyróżnienia:
Anna Stożek Niedźwiedź
Wojciech Łabuz Mszana Dolna
Piotr Majkowski Mszana Dolna
Zbigniew Kurek Piekiełko
Beata Przechrzta Nowe Rybie

Wyróżnienia
Kinga Graczyk Limanowa
Stanisław Rząsa Dobra
Zbigniew Sułkowski Limanowa

Rok 2000

Cz. II -„Osobliwości przyrodnicze”
Na konkurs wpłynęło 171 prac od 57 osób z całego powiatu. Prace ukazywały zbliżenia pojedynczych roślin i owadów, cudną jesień w Beskidzie Wyspowym, ukwiecone łąki Gorców, skalne fenomeny, wschody i zachody słońca, rozległe panoramy –słowem piękno Limanowszczyzny.

W Komisji konkursowej zasiadali:
przewodniczący ks. Antoni Pawlita, proboszcz parafii św. Michała Archanioła

Członkowie:
Aleksandra Franczak – przew. Rady Miejskiej Mszany Dolnej
Halina Surówka- nauczycielka biologii w Szkole Podst. Nr 2 w Mszanie Dolnej
Tadeusz Filipiak- właśc. Zakładu fotograficznego w Mszanie Dolnej
Robert Łabuz- nauczyciel sztuki w Gimnazjum w Niedźwiedziu
Henryk Szewczyk- redaktor „Gazety Krakowskiej”

Wyniki konkursu:
W kategorii dzieci i młodzież:
I miejsce ex aequo Kalina Pulit Mszana Dolna
e e Aleksandra Głowacka Mszana Dolna
II miejsce Angelika Sowa Rupniów
III miejsce ex aequo Bartłomiej Zobek Mszana Dolna
e e Anna Karczewska Mszana Dolna
e e Michał Dulęba Mszana Dolna

Wyróżnienia:
Jacek Szynalik Mszana Dolna
Joanna Wańczyk Mszana Dolna
Piotr Józefiak Mszana Dolna
Barbara Musiał Rupniów
Maksymilian Marcisz Szczawa
Lech Dzyr Mszana Dolna
Elżbieta Stożek Mszana Dolna
Joanna Dutka Limanowa
Tomasz Ślimak Rupniów

W kategorii dorośli:
I miejsce ex aequo Jan Gargas Kasinka Mała
e e Radosław Rusnarczyk Mszana Dolna
II miejsce Zbigniew Dutka Limanowa
III miejsce ex aequo Piotr Majkowski Mszana Dolna
e e Dorota Sowa Rupniów

Wyróżnienia:
Karolina Jugowicz Raba Niżna
Bartłomiej Szarek Mszana Górna
Janusz Paleta Mszana Dolna
Stanisław Rząsa Dobra
Witold Trepa Mszana Górna
Zbigniew Sułkowski Limanowa

 

Rok 1999

Cz. I -„Sztuka sakralna”
Na konkurs nadesłano 163 prace od 52 osób z całego powiatu. Na kliszach fotografowie uwiecznili piękne, przydrożne kapliczki, stare, zabytkowe kościoły, krzyże.

W Komisji konkursowej zasiadali:
przewodniczący ks. Marek Wójcik, dziekan z Niedźwiedzia

Członkowie:
Teofila Latoś – z Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
Piotr Lulek – wiceprzewodniczący Rady Gminy Mszana Dolna,
Franciszek Dziedzina – z Zarządu Powiatu Limanowskiego
Jakub Grabiasz – z Wydziału edukacji, kultury, sportu i turystyki w Limanowej
Tadeusz Filipiak – właśc. Zakładu fotograficznego w Mszanie Dolnej
Piotr Droździk – artysta- fotografik z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
Henryk Szewczyk- redaktor „Gazety Krakowskiej”

Wyniki konkursu:
W kategorii dzieci i młodzież:
I miejsce Jacek Flig Mszana Dolna
II miejsce Anna Karczewska Mszana Dolna
III miejsce Bartłomiej Szarek Mszana Górna

Wyróżnienia:
Sebastian Łazarczyk Wilkowisko
Agnieszka Sojka Rupniów
Lech Dzyr Mszana Dolna

W kategorii dorośli:
I miejsce Jan Gargas Kasinka Mała
II miejsce Witold Trepa Mszana Górna
III miejsce Ryszard Sobczak Tymbark

Wyróżnienia:
Ks. Adam Gula Pisarzowa
Anna Stożek Niedźwiedź
Janusz Bodzęty Kraków