lut

11

2020

Rozpoczęły się warsztaty fotograficzne. W mieście można spotkać grupę ludzi z aparatami

Miłośnicy fotografowania mogą doskonalić swoje umiejętności podczas warsztatów prowadzonych przez Anetę Miąsik i Roberta Łabuza. Projekt realizuje stowarzyszenie „Koala” ze środków przyznanych przez LGD „Piękna Ziemia Gorczańska”. Głównym partnerem jest Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pomieszczenia udostępnia również Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Część spotkań odbywa się w terenie.

W ramach warsztatów uczestnicy poznali już budowę oraz funkcjonowanie aparatów i obiektywów. Dowiedzieli się, czym jest głębia ostrości. Podczas zajęć plenerowych ćwiczyli fotografowanie na długich czasach naświetlania z użyciem statywu. Przed nimi m. in. fotografowanie architektury, portret w świetle zastanym, fotografowanie pejzażu z użyciem filtrów, makrofotografia, korekta zdjęć oraz indywidualne konsultacje. W sumie ponad 70 godzin zajęć.

Oprócz zajęć fotograficznych stowarzyszenie „Koala” wraz z Miejską Biblioteką organizuje kursy komputerowe, które poprowadzi Tomasz Majchrzak. Są one skierowane do osób, posiadających podstawowe umiejętności. Przed Wielkanocą odbędą się również warsztaty rękodzieła. Poprzednie przeprowadzono przed Bożym Narodzeniem.

Stowarzyszenie LGD „Piękna Ziemia Gorczańska” przyznało na program „Aktywizacja i integracja mieszkańców miasta i gminy Mszana Dolna poprzez podnoszenie ich kompetencji cyfrowych, fotograficznych oraz kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych” grant w wysokości 50 tys. zł.

Źródło: www.tv28.pl ; autor: mantosz ; fot. Robert Łabuz, Jacek Radiowski, MAG