lis

25

2019

Ozdoba bożonarodzeniowa 2019

Designed by Freepik

REGULAMIN KONKURSU „OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

 1. Organizator konkursu:
  – Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej
 2. Konkursu przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół  podstawowych z terenu miasta Mszana Dolna
 3. Celem konkursu jest:
  – kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,
  – pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, wymiana doświadczeń w zakresie dekoracyjnym
 4. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach:
  – przedszkolaki
  – klasy I-III – Szkoła Podstawowa;
  – klasy IV-VIII – Szkoła Podstawowa;
 5. Zadanie konkursowe:
  Przygotowanie ozdoby bożonarodzeniowej.
 6. Ocena prac:
  Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny ozdób oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
 7. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  – nawiązania do tradycji świąt Bożego Narodzenia,
  – oryginalność kompozycji,
  – brak elementów gotowych,
  – estetykę wykonania,
  – samodzielność wykonania.
 8. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. Ozdoba może być wykonana tylko przez jednego ucznia.
 9. Każdą pracę należy opisać wg wzoru:
  – imię i nazwisko
  – wiek
  – klasa
  – szkoła
  – imię i nazwisko opiekuna
  – telefon kontaktowy
 10. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
  – prace należy złożyć w Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej do 11 grudnia 2019,
  – ocena prac i ogłoszenie wyników do dnia 13 grudnia 2019 roku,
  – wręczenie nagród i wyróżnień w dniu 16 grudzień 2019 w budynku Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej
 11. Uregulowania ogólne:
  – wykonane ozdoby po ocenie konkursowej przechodzą na własność organizatora konkursu

  


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Klauzula informacyjna

 

Prawa wynikające z Europejskiego Rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych RODO

 

Biblioteka Miejska w Mszanie Dolnej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 58 jest Administratorem Danych Osobowych i przetwarza Państwa Dane osobowe w zakresie wymaganym potrzebnym do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem konkursu. Nabór prac, przeprowadzenie wyboru oraz wręczenie nagród.

Od 25 maja 2018 roku każda osoba ma prawo:

 

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych czyli potwierdzenia czy Administrator danych osobowych przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 2. Prawo do sprostowania  danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 4. Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
 5. Prawo do przenoszenia danych czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych i przesłania ich innemu Administratorowi
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
 7. Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego innego państwa Unii Europejskiej

W imieniu Administratora Danych Osobowych wszystkie zgłoszenia przyjmowane są przez Inspektora Danych Osobowych pod adresem inspektor@inspektor-gliwice.pl