maj

18

2009

„Codziennie uczę się być lepszym”

Od 18 maja do końca miesiąca w Bibliotece można zobaczyć wystawę promującą ideę wolontariatu. Klub Wolontariusza przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mszanie Dolnej działa pod skrzydłami Stowarzyszenia Sursum Corda ( z łac. „w górę serca”). W Klubie działa 8 wolontariuszy rekrutujących się wyłącznie z pośród wychowanków MOW. Symbolem Klubu jest jeż „JEŻYK”, którego znaleziono w czasie prac porządkowych u jednej z podopiecznych.

Opieką wolontariuszy objęte zostały starsze osoby mieszkające na terenie miasta Mszana Dolna. Wolontariat uczy ludzi bycia lepszym. Sprawia, że przestaje się widzieć tylko siebie, a zaczyna dostrzegać potrzeby i problemy innych ludzi.
Od września 2008 roku w MOW realizowane SA dwa projekty unijne „Samodzielne życie- program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych” oraz „ITC- Inspirujące- Ciekawe-Twórcze- program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.