maj

30

2009

Klub Wolontariusza

Klub Wolontariusza przy MOW (spotkanie –prezentacja)
29 maja odbyło się w bibliotece uroczyste spotkanie promujące działalność Klubu Wolontariusza przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mszanie Dolnej. Zaproszonym gościom przedstawiono prezentacje multimedialną na temat realizowanych projektów unijnych : „Samodzielne życie- program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych” oraz „ITC- Inspirujące- Ciekawe-Twórcze- program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gratulacje i podziękowania skierowane były do tych wychowanków, którzy aktywnie działają jako wolontariusze. Oni zaś podzielili się z gośćmi swoimi refleksjami na temat pracy społecznej.