lis

17

2009

Spotkanie z Panią Prof. dr hab. Józefą Kobylińską

16.11.2009 r. Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej gościła Panią Prof. dr hab. Józefę Kobylińską, wybitną obywatelkę naszego miasta i znawczynię gwary zagórzańskiej. Tematu spotkania nie stanowiły jednak zagadnienia językoznawcze, lecz historyczne. W kręgu naukowych zainteresowań Pani Profesor znajdują się bowiem dzieje partyzantki w rejonie Mszany Dolnej. Badaczka odsłoniła wspaniałą, ale niestety mało znaną kartę historii miasta. Głównymi bohaterami opowieści byli por. Władysław Szczypka ps. „Lech” oraz por. Jan Stachura ps. „Adam”, organizatorzy ZWZ (późniejszej AK) w Mszanie Dolnej, dowódcy gorczańskiego oddziału o kryptonimie „Wilk”. Prof. Kobylińska poświęciła wojennym bohaterom wiele artykułów i wciąż poszukuje informacji w celu uzupełniania luk w ich biogramach. W czasie prelekcji przywołała również sylwetki: Jana i Władysława Janiów, Józefa Węglarza, ks. Józefa Stabrawy, ks. Józefa Kochana, dra Rudolfa Bednarczyka, Jakuba Sobieskiego, Anny Banasiak i wielu innych, w tym więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych oraz ofiary prześladowań komunistycznych.
Wykład Pani Profesor doskonale wpisał się w atmosferę listopada – miesiąca pamięci o zmarłych. Obecny na prezentacji Przewodniczący Rady Miasta, Pan Eugeniusz Sieja, podkreślił, że pamięć o partyzantach powinna zyskać bardziej konkretny wymiar, np. w nazwach ulic. Wiedza o tych trudnych czasach i heroizmie postaw żołnierzy podziemia powinna być rozpowszechniana, a spotkanie w Bibliotece może stanowić początek zwracania partyzantom należnego miejsca w świadomości historycznej mieszkańców naszej miejscowości.