lis

29

2018

LOKALNY PATRIOTYZM – LEKCJA HISTORII

Zwieńczeniem listopada, jako miesiąca pamięci narodowej, było zorganizowanie przez PTL Oddział Mszana Dolna spotkania pt. ”Nauczyciele niepodległości na Ziemi Mszańskiej – patriotyzm w sercu i w czynach”. Autorką odczytu była pani Dominka Kalaga – od wielu lat pracująca w mszańskim ZSTI jako nauczyciel języka polskiego, historii i społeczeństwa. W swoim wykładzie przywoływała trudne i tragiczne wydarzenia z przeszłości miasta oraz wspominała wyjątkowych ludzi, którzy dawali świadectwo swojej miłości do Ojczyzny. Dziękujemy za cenną lekcję historii.