gru

19

2009

Moja Rodzina Miłośnikiem Książek

Podsumowanie konkursu czytelniczego za rok 2009

Spośród miłośników książek, odwiedzających bibliotekę, komisja konkursowa wytypowała 39- osobową grupę czytelników, która w bieżącym roku wypożyczyła najwięcej książek. 7 grudnia rodzinom biorącym udział w konkursie na najlepszych czytelników, uroczyście wręczono nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne.
Zwycięzcom konkursu nagrody i dyplomy wręczyli Burmistrz p. Tadeusz Filipiak, p. Eugeniusz Sieja, wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz p. Małgorzata Mucha, dyrektor biblioteki. Galę uświetnił muzyczny występ p. Andrzeja Leśniaka i Niny Cież.
Nagrodzono 39 osób. W tym 28 dorosłych i 11 dzieci. Dziękujemy i gratulujemy wyróżniającym się Czytelnikom korzystającym z mszańskiej biblioteki.
W 2009 roku największą aktywnością czytelniczą wykazały się rodziny:  Znachowskich, Łabuzów z ul. Stawowej, Łabuzów z ul. Leśnej, Bierowców, Szczepańskich, Kapturkiewiczów, Suchodolskich, Majkowskich, Filipiaków, Skoczów.