sty

2

2010

„Galeria” w bibliotece

W miesiącu styczniu i lutym bieżącego roku można oglądać kolejną wystawę dorobku plastycznego dzieci i młodzieży ze Studium sztuk Plastycznych „Galeria”. Uczestnicy studium swoja wrażliwość artystyczną i fascynację otaczającą przyrodą, przelali na papier i płótno w różnych, często zaskakujących formach artystycznych, realizując swoje marzenia i wizje.
„Galerię” prowadzi, ucząc rysunku malarstwa, rzeźby, grafiki oraz struktur wizualnych magister sztuki Michał Liszka. Zajęcia odbywają się w prywatnej pracowni przy ul. J. Piłsudskiego w Mszanie Dolnej, a także organizowane są plenery malarskie. Dla zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach, kontakt na nr tel. 601427191.

Wystawę warto obejrzeć, gdyż potwierdza się na niej fakt wielkiego bogactwa Ziemi Zagórzańskiej, jakim jest obfitość talentów jej młodych mieszkańców w różnych dziedzinach kultury i sztuki.