maj

15

2010

Cała Polska czyta dzieciom

„Harcerstwo na ziemi mszańskiej przez 100 lat” to tytuł cyklu spotkań, które odbywają się w bibliotece, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W tym roku, gośćmi czytającymi bajki dzieciom z mszańskich placówek oświatowych są instruktorzy Hufca Gorczańskiego im. Władysława Orkana w Mszanie Dolnej oraz przedstawiciele władz samorządowych z Powiatu limanowskiego i Miasta, Gminy Mszana Dolna.
Dzięki tym spotkaniom mali słuchacze mogą dowiedzieć się od druhów o historii ZHP, strukturze organizacji, a także o przygodach, jakie nasi goście przeżywali na obozach, biwakach i podczas swojej pracy w gromadach zuchowych i drużynach harcerskich. Wiosenną akcję czytelniczą rozpoczęła druhna Ewa Jasińska, komendantka Hufca Gorczańskiego. 4 maja spotkała się z klasą II a z ZSM nr 1.