maj

18

2010

Spotkanie autorskie

17.05.2010 r. w Bibliotece Miejskiej odbyło się kolejne spotkanie z Panią Prof. dr hab. Józefą Kobylińską. Temat odczytu stanowiła historia Mszany Dolnej, która okazała się niezwykle interesująca i pełna zagadek. Dzisiejsza Mszana Dolna obejmowała bowiem przed wiekami dwie miejscowości. Oprócz wsi, noszącej tę nazwę, znajdowało się tu również Mieścisko, które w XIV w. otrzymało prawa miejskie. Niestety nie wiadomo, kiedy doszło do połączenia. Lokację Mieściska uznaje się za nieudaną ze względu na brak sprzyjających warunków do rozwoju organizmu miejskiego.
Mimo iż rekonstrukcja dziejów Mszany Dolnej opiera się w znacznym stopniu na hipotezach, można przyjąć, że Mieścisko obejmowało obecny Rynek i ciągnęło się do granicy ze wsią Słomka, gdzie znajdował się punkt poboru myta. Mszanę Dolną tworzyły natomiast dzisiejsze ulice: Starowiejska, Krakowska i św. Maksymiliana Marii Kolbego, biegnące od dworu ku Kasince Małej. Ważnym wydarzeniem w historii naszej miejscowości było ponowne nadanie jej praw miejskich 1.07.1952 r., po uprzednim wchłonięciu Słomki.
Dużą część referatu Pani Prof. poświęciła zagadnieniom językowym: starym nazwom geograficznym oraz ich zanikaniu w procesie urbanizacji. Podkreśliła jednak, że nadal istnieje potrzeba używania w komunikacji prywatnej określeń nieoficjalnych – nazw osiedli czy większych obszarów, np. Obłazy, Pańskie, Zarabie. Analiza współczesnego nazewnictwa ulic nasunęła smutny wniosek, że pominięci zostali bohaterowie walk z niemieckim okupantem. Dzięki pracy badawczej Prof. Kobylińskiej wiemy coraz więcej o ich działalności, tak jak o historii naszej małej ojczyzny.