mar

5

2018

Osobowość Roku 2017

W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie „Gazeta Krakowska” po raz 26 uhonorowała ludzi, którzy w 2017 roku wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach życia, w całej Małopolsce.
Od stycznia mieszkańcy naszego województwa oddawali swoje głosy w akcji Osobowości Roku 2017, wybierając osoby, które w minionym roku odznaczyły się wybitną działalnością w różnych dziedzinach, osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla lokalnej społeczności. Głosowanie było prowadzone w czterech kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes. Kapituła Konkursowa uznała iż osobą godną ubiegania się o tytuł Osobowość Roku 2017 w kategorii KULTURA jest ubiegłoroczna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektor Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej pani Agnieszka Orzeł. Uzasadnieniem do nominacji było min. wprowadzenie przez panią dyrektor innowacyjnych form działania w bibliotece (kręcenie filmów, spektakle teatralne, warsztaty profilaktyczne, warsztaty edukacyjne, biblioterapia itp.) Na uwagę zasługuje również fakt pozyskania przez panią Agnieszkę funduszy unijnych (135 tys. zł) z projektu ,,e-Mocni :cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, dzięki którym 165 mieszkańców z naszego miasta na bezpłatnych kursach stacjonarnych i e-learningowych będzie mogło rozwinąć swoje kompetencje cyfrowe.
Pierwszy etap plebiscytu zakończył się 16 lutego. W wyniku głosowania na panią Agnieszkę Orzeł oddano najwięcej głosów w powiecie limanowskim. Dzięki temu pani dyrektor otrzymała tytuł Osobowość Roku 2017 Powiatu Limanowskiego i tym samym awansowała do wojewódzkiego finału plebiscytu, w którym zajęła V miejsce na 22 osoby ze wszystkich powiatów Małopolski.