paź

23

2017

Spotkanie z poezją Izabeli Zubko

20 października odwiedziła nas Izabela Zubko – autorka 10 tomów poezji oraz biografii polskiego krytyka literackiego Stanisława Stanika. Wiersze artystki są obecne w licznych antologiach i almanachach, również międzynarodowych. Tłumaczone były na język ukraiński, litewski, rosyjski, francuski i angielski.  

Autorka jest członkiem Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich, grupy literacko-muzycznej „Terra Poetica” oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Bywa także jurorem w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach literackich. W tym roku została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą przyznaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Swoją wizytę w mszańskiej bibliotece rozpoczęła od warsztatów poetyckich z młodzieżą licealną. Następnie, czytając własne utwory, zachwyciła publiczność pięknem, głębią i subtelnością swej twórczości. Oprawę muzyczną spotkania poetyckiego zapewnili uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobrej. Jako że znaczna część wierszy poetki dotyczyła tematyki sakralnej, zostały one uświetnione oryginalnymi fotografiami religijnymi autorstwa jej męża – Rafała Jarnickiego.