lst.

24

2017

NIE dla używek! – spektakle profilaktyczne

3 i 18 października oraz 20 listopada odbyły się kolejne spotkania z aktorami Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa.
Tym razem zaprezentowali oni spektakl pt. „Niwelator Problemów” opowiadający o tym, jak szybka i łatwa jest droga do uzależnienia od alkoholu i narkotyków i jakże trudno jest potem z nimi walczyć. Przedstawienie kończy się optymistycznym akcentem – przekazem, że nawet z błędnego koła można znaleźć wyjście przy pomocy życzliwych ludzi, a przede wszystkim wewnętrznej chęci walki z nałogami.