lst.

15

2017

Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową

 Designed by Freepik

 

 

REGULAMIN KONKURSU „OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

 1. Organizator konkursu:
  – Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej
 2. Konkursu przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Mszana Dolna
 3. Celem konkursu jest:
  – kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,
  – pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, wymiana doświadczeń w zakresie dekoracyjnym
 4. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach:
  – przedszkolaki
  – klasy I-III – Szkoła Podstawowa;
  – klasy IV-VII – Szkoła Podstawowa;
 5. Zadanie konkursowe:
  Przygotowanie ozdoby bożonarodzeniowej.
 6. Ocena prac:
  Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny ozdób oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
 7. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  – nawiązania do tradycji świąt Bożego Narodzenia,
  – oryginalność kompozycji,
  – brak elementów gotowych,
  – estetykę wykonania,
  – samodzielność wykonania.
 8. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. Ozdoba może być wykonana tylko przez jednego ucznia.
 9. Każdą pracę należy opisać wg wzoru:
  – imię i nazwisko
  – wiek
  – klasa
  – szkoła
  – imię i nazwisko opiekuna
  – telefon kontaktowy
 10. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
  – prace należy złożyć w Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej do 8 grudnia 2017,
  – ocena prac i ogłoszenie wyników do dnia 13 grudnia 2017 roku,
  – wręczenie nagród i wyróżnień w dniu 18 grudzień 2017 w budynku Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej
 11. Uregulowania ogólne:
  – wykonane ozdoby po ocenie konkursowej przechodzą na własność organizatora konkursu
  – zgadzając się z warunkami regulaminu każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w związku z organizowanym konkursem
  – organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku laureatów i uczestników konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE