Lis

15

2017

Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową

 Designed by Freepik

    REGULAMIN KONKURSU „OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

 1. Organizator konkursu:
  - Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej
 2. Konkursu przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Mszana Dolna
 3. Celem konkursu jest:
  - kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,
  - pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, wymiana doświadczeń w zakresie dekoracyjnym
 4. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach:
  - przedszkolaki
  - klasy I-III - Szkoła Podstawowa;
  - klasy IV-VII - Szkoła Podstawowa;
 5. Zadanie konkursowe:
  Przygotowanie ozdoby bożonarodzeniowej.
 6. Ocena prac:
  Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny ozdób oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
 7. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  - nawiązania do tradycji świąt Bożego Narodzenia,
  - oryginalność kompozycji,
  - brak elementów gotowych,
  - estetykę wykonania,
  - samodzielność wykonania.
 8. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. Ozdoba może być wykonana tylko przez jednego ucznia.
 9. Każdą pracę należy opisać wg wzoru:
  - imię i nazwisko
  - wiek
  - klasa
  - szkoła
  - imię i nazwisko opiekuna
  - telefon kontaktowy
 10. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
  - prace należy złożyć w Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej do 8 grudnia 2017,
  - ocena prac i ogłoszenie wyników do dnia 13 grudnia 2017 roku,
  - wręczenie nagród i wyróżnień w dniu 18 grudzień 2017 w budynku Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej
 11. Uregulowania ogólne:
  - wykonane ozdoby po ocenie konkursowej przechodzą na własność organizatora konkursu
  - zgadzając się z warunkami regulaminu każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w związku z organizowanym konkursem
  - organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku laureatów i uczestników konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE