sp.

28

2017

Bezinteresowna pomoc zmienia świat na lepsze

27 września Fundacja Nieskończone Możliwości przeprowadziła szkolenie „Nieskończone Możliwości Wolontariatu” realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dotyczyło ono opieki i specjalnych wymogów edukacyjnych związanych z obecnością w szkole dzieci niepełnosprawnych, chorych na choroby przewlekłe i rzadkie typu: mukowiscydoza, ale także niedosłuch, cukrzyca, choroby onkologiczne. Szkolenie służyło uzupełnieniu lub nabyciu wiedzy o specyfice poszczególnych chorób przez nauczycieli już pracujących oraz osoby zajmujące się chorymi lub zamierzające zostać wolontariuszami. Wszyscy biorący udział w spotkaniu otrzymali stosowne certyfikaty.