wrz

22

2017

Zgubny wpływ używek na życie młodego człowieka – spektakle profilaktyczne

20 września w naszej placówce rozpoczął się cykl autorskich spektakli prezentowanych przez Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa.

Pierwsze przedstawienie pt. „Laboratorium życia” zorganizowane było dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Miało ono na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń, jaki niesie ze sobą kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Ukazany został koszmar uzależnienia, lęki i poważne problemy psychiczne osób znajdujących się w szponach nałogu. Aktorzy, podsumowując całość przedstawionej historii, przestrzegali uczniów przed zgubnymi skutkami brania dopalaczy i picia alkoholu. Jednocześnie zachęcali ich do dyskusji na ten trudny, ale jakże ważny temat. Podkreślali ogromne znaczenie asertywności i wskazywali możliwe metody radzenia sobie z istniejącym już problemem.

Kolejne spotkania edukacyjne dla uczniów planowane są: w październiku dla gimnazjów, natomiast w listopadzie dla szkół podstawowych.