sie

22

2017

e-Mocni

Miasto Mszana Dolna jako jedna ze 101 gmin w Polsce przystąpiło do projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

Dzięki temu mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach, webinariach i kursach e-learningowych, podnoszących umiejętności z zakresu nowych technologii i korzystania z zasobów Internetu (m.in. bankowości elektronicznej, portali społecznościowych, portali z ogłoszeniami o pracę, e-urzędów). Uczestnicy będą mieli do wyboru 9 obszarów tematycznych: praca i rozwój zawodowy, relacje z bliskimi, edukacja, realizacja zainteresowań, zdrowie, finanse, religia i potrzeby duchowe, sprawy codzienne, zaangażowanie obywatelskie. W ramach projektu przewidziane jest również wyposażenie w pomoce multimedialne oraz specjalistyczny sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt, w którym partnerami realizującymi są Fundacja Aktywizacja, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych, potrwa do lipca 2019 r. Jego całkowity budżet to 15 993 550,30 zł (w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 14 582 945,80 zł).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcje proszone są o kontakt z Miejską Biblioteką w Mszanie Dolnej (ul. Piłsudskiego 58, tel. 18/ 33-11-125). Liczba miejsc ograniczona.