wrz

15

2011

Na skrzydłach fantazji – Wystawa prac Wandy Skirlińskiej

Wystawa jest już drugą indywidualną wystawą malarki-amatorki. Pierwsza miała miejsce w mszańskiej bibliotece równo rok temu. Na wystawie autorka eksponuje zachwycające pięknem witraże, zawieszki witrażowe, patchworki. Od roku artystka aktywnie działa jako członkini Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Mszanie Dolnej.