lst.

5

2011

Spotkanie autorskie z Panią Prof. dr hab. Józefą Kobylińską

4 listopada, w spotkaniu z Panią Prof. J.Kobylińską, udział wzięła młodzież z mszańskiego Liceum Ogólnokształcącego.( kl. I a, wych. Kinga Antosz). Z zainteresowaniem wysłuchali wykładu pt. „Stereotyp ojca w utworach Władysława Orkana”. Pani Prof. J.Kobylińska zapoznała słuchaczy ze znaczeniem pojęcia „stereotyp” w językoznawstwie, a następnie w oparciu o dzieła prozatorskie W. Orkana tj. „Komornicy”, „Pomór”, „Drzewiej” i „Nowele”, przedstawiła 4 typy ojca (dobry, zły, skrzywdzony, tragiczny), wykreowane przez przez piewcę Podhala i Gorców. Słuchając czytanych fragmentów z tekstów W.Orkana, młodzi słuchacze dowiedzieli się , że autor wykreował stereotypy ojców takich , jakich rzeczywiście spotykał, a wiec takich, jacy wówczas byli, żyli w otaczającym go świecie, oraz poznali środki językowe, którymi pisarz posłużył się do ich kreacji. Kończąc spotkanie nasz gość zachęcił młodych czytelników do zapoznania się z twórczością naszego pisarza.