mar

6

2017

„MORAWY” oczami Anety Miąsik

W marcu b.r. w naszej bibliotece prezentujemy prace miejscowej artystki Anety Miąsik – członkini różnych kół fotograficznych z terenu Małopolski, wielokrotnie eksponującej swe dzieła na rozmaitych wystawach. Pani Aneta, z zawodu nauczycielka, zajmuje się makrofotografią hobbystycznie od 2008 roku. Tematyka jej zdjęć to przede wszystkim przyroda, zwierzęta i rośliny, a od roku także pejzaże. Przedstawione zdjęcia ukazują niepowtarzalny klimat morawskiej krainy.

Zapraszamy do oglądania tej niezwykłej ekspozycji.