wrz

15

2008

Warsztaty poświęcone dzieciństwu Karola Wojtyły

W dniach od 15.09 d0 10.10.08 Biblioteka organizuje dla dzieci w wieku 3-7 lat, warsztaty poświęcone dzieciństwu Karola Wojtyły. Motywem przewodnim spotkań są książki: „Jan Paweł II, czyli jak Karolek został Papieżem” Joanny Krzyżanek oraz „Felicjanek 10” Łukasza Dębskiego, które opowiadają o dzieciństwie Karola Wojtyły.

Głównym celem warsztatów jest upowszechnianie i twórcze rozwijanie wśród dzieci świadomości o Ojcu Świętym Janie Pawle II, a także zapoznania najmłodszego pokolenia, które nie poznało Ojca Świętego Jana Pawła II, z Jego Osobą, działalnością, przesłaniem, jakie nam pozostawił, tak, by pamięć o najwybitniejszym Polaku trwała nieustannie.

Każda grupa uczestnicząca w warsztatach rysuje plakat , związany z tematem spotkania.