wrz

4

2008

Spotkanie z Panią Stanisławą Bogatyńską

3 września miałyśmy przyjemność gościć w domu literatki w Mszanie Dolnej, a tym samym uczestniczyćw spotkaniu z ciekawym człowiekiem. Pani Stanisława (Svava) z Holzerów Bogatyńska od 28 lat przebywa poza krajem (10 lat w Islandii i 18 w USA).

Każdego lata przyjeżdża do swojego mszańskiego dworku, bo jest związana rodzinnie i sentymentalnie z naszymi stronami. Swoje pisarstwo rozpoczęła w 71 roku życia w Ameryce. Potrzeba ta zrodziła się na gruncie specyficznych warunków i układów rodzinnych jakie wytworzyły się w obcym środowisku innego kraju oraz z wewnętrznej potrzeby znalezienia oparcia w Bogu, Jego Opatrzności i pogłębienia wartości duchowych. Napisała wiele refleksji i rozważań religijnych oraz poematów o różnorodnej tematyce w języku polskim.

Biografia autorki:
Urodzona w 1919 r w Mszanie Dolnej. Ukończyła w Rzeszowie szkołę podstawową i gimnazjum żeńskie oraz zdała egzamin dojrzałości w 1937 r. We Lwowie studiowała przez dwa lata na Akademii Handlu Zagranicznego (do 1939 r.) Podczas okupacji hitlerowskiej pracowała w spółdzielczości rolniczej w Rzeszowie. W latach 1944-1979 mieszkała w Krakowie , gdzie ukończyła studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej i uzyskała dyplom magistra ekonomii w 1966 r. Pracowała w bankowości. Od 1979 do 1989 r. przebywała u córki w Islandii, a następnie przeniosła się wraz z nią i jej dziećmi na stałe do USA.

Autorka w swoim dorobku literackim ma siedem książek:
„Piękne jest życie, które nosi imię Boga”
„Kwiat na wietrze”
„Apoteoza starości”
„W kręgu istnienia Boga”
„Spojrzenie na Amerykę”
„Myśli wybrane. Drzewo życia”
„W ogrodzie codzienności życia z Bogiem. Piękno i prawdy odkryte”
„Cena czasu. Bogactwo zebranych wartości życia”

W języku angielskim ukazał się zbiorek jej refleksji w książce „Paths of Life”

Obecnie autorka zbiera materiały do pracy nad następną książką , która będzie nosić tytuł „Uratowany skrawek ziemi”
(książka będzie tematycznie związana z naszą małą ojczyzną-ziemią mszańską)

Zapraszamy czytelników do zapoznania się z utworami p. Stanisławy (Svavy) Bogatyńskiej, która swoje książki opatrzone dedykacją podarowała naszej książnicy.