lis

7

2016

Czytanie czas zacząć…

miniW dniu 3 listopada obyło się w naszej książnicy tradycyjne pasowanie uczniów klas drugich z ZSM nr 1 i ZSM nr 2 z Mszany Dolnej oraz ze szkół podstawowych z Mszany Górnej i Łostówki. Ceremonia ta miała na celu zaszczepienie w najmłodszych pasji czytelnictwa a tym samym zachęcenie ich do częstego korzystania z bogatego księgozbioru mszańskiej biblioteki. Dyrektor placówki Agnieszka Orzeł dokonała oficjalnego mianowania każdego przybyłego ucznia pełnoprawnym czytelnikiem. Dzieci z wypiekami na twarzy uroczyście ślubowały wierność książce, szanowanie jej oraz traktowanie jak najlepszego przyjaciela. Jak co roku zadbano o przyjazną i serdeczną atmosferę a drugoklasiści zostali obdarowani elektronicznymi kartami bibliotecznymi, pamiątkowymi dyplomami, kolorowymi zakładkami do książek oraz innymi ciekawymi gadżetami. Podsumowaniem tego emocjonującego, radosnego wydarzenia było obejrzenie przez dzieci interaktywnego spektaklu autorskiego pt. „Wyobraźnia czeka ukryta w bibliotekach” zaprezentowanego przez krakowski Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA”. Przedstawienie odbyło się w formie humorystycznej, baśniowej opowieści o pozytywnych efektach czytania i korzyściach płynących z obcowania z literaturą.