gru

18

2007

Konkurs fotograficzny

”Powiat Limanowski w obiektywie. Cz. IX – Od wschodu do zachodu słońca”
Na dziewiątą edycję konkursu nadesłano łącznie 215 prac 60 autorów w obu kategoriach.

/ w kategorii -Dorośli – dostarczono 128 prac 38 autorów/
/ w kategorii –Dzieci i młodzież – dostarczono 87 prac 22 autorów/
Nadesłane prace prezentują dorobek autorów z terenu powiatu limanowskiego, szczególnie z takich miejscowości, jak: Limanowa, Mszana Dolna, Kasina Wielka, Niedźwiedź, Raba Niżna, Olszówka, Lubomierz,Tymbark, Szczyrzyc, Pisarzowa, Jodłownik, Przyszowa, Piekiełko, Rupniów, Żmiąca, Męcina, Kamionka Mała.

Komisja Konkursowa w składzie:

* przewodniczący komisji
Pan Tadeusz Filipiak – Burmistrz Miasta Mszana Dolna

* oraz członkowie:

Pan Michał Baran – Zastępca Burmistrza Miasta Mszana Dolna;
Pan Franciszek Dziedzina – Wicestarosta Limanowski;
Pan Robert Surdziel – Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki
w Starostwie Powiatowym w Limanowej;
Pan Kuba Toporkiewicz – Dziennikarz/Fotoreporter z Dziennika Polskiego;
Ks. Jerzy Raźny – Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła
w Mszanie Dolnej;
Pani Magdalena Polańska – pracownik ds. promocji Gminy Mszana Dolna

przyznała następujace miejsca i wyróżnienia:

W kategorii- dorośli
I miejsce
Marcin Manka z Limanowej

W kategorii- dzieci i młodzież
I miejsce
Maks Zubek z Mszany Dolnej

W kategorii- dorośli
II miejsce
Radosław Rusnarczyk z Mszany Dolnej

W kategorii- dzieci i młodzież
II miejsce
Joanna Kurek z Piekiełka

W kategorii- dorośli
III miejsce
Zbigniew Kurek z Piekiełka

W kategorii- dzieci i młodzież
III miejsce
Magdalena Zapalska z Krasnych-Lasocic

Wyróżnienia w kategorii dorośli otrzymują:

Janina Malinowska z Pisarzowej
Gabriela Zimoń z Pisarzowej
Dorota Zubek z Mszany Dolnej

Stanisław Kościelniak z Raby Niżnej
Małgorzata Jugowicz z Raby Niżnej
Jadwiga Stożek z Niedźwiedzia
Adam Kapurkiewicz z Tymbarku
Angelika Sowa z Rupniowa
Jarosław Potoniec z Limanowej
Katarzyna Konieczna z Męciny
Piotr Majkowski z Mszany Dolnej
Józef Olchawa z Kamionki Małej

Wyróżnienia w kategorii dzieci i młodzież otrzymują:

Dorota Wójtowicz z Krasnych –Lasocic
Mateusz Twaróg z Jodłownika
Beata Bierówka z Mszany Dolnej
Kazimierz Bukowiec ze Żmiącej
Maciej Kurek z Piekiełka
Katarzyna Orzeł z Mszany Dolnej
Paulina Tabor z Jodłownika
Aneta Mrózek z Mszany Dolnej
Sylwia Szczepańska z Raby Niżnej

Członkowie komisji indywidualnie przyznali wyróżnienia następującym uczestnikom:
Katarzyna Orzeł z Mszany Dolnej – od Pana Wicestarosty Franciszka Dziedziny,
Prezesa Towarzystwa Ziemi Mszańskiej;