prn.

25

2007

Konkurs fotograficzny

Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej jako organizatorzy cyklicznego konkursu fotograficznego zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej już edycji konkursu pt.: Powiat Limanowski w obiektywie – cz. IX „Od wschodu do zachodu Słońca”. Konkurs jest adresowany do fotografów amatorów.

Zwycięzcy konkursu będą wyłaniani przez profesjonalne jury, w dwóch kategoriach wiekowych:
I-sza kategoria obejmuje dorosłych parających się amatorską fotografią.
II-ga kategoria przeznaczona jest dla uczniów wszystkich typów szkół z terenu powiatu (warunek ukończenia 13 lat)

Prace są przyjmowane do 31 października 2007 r. przez wszystkie biblioteki (miejskie, gminne, filie) na terenie powiatu limanowskiego, tam też otrzymać można szczegółowy regulamin konkursu. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez starostę, burmistrza, władze gminy i sponsorów konkursu.
Wszystkie prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej, a następnie w Miejskiej Bibliotece. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania najlepszych prac do wszelkich wydawnictw promocyjnych naszego regionu.