sp.

10

2007

100 lat skautingu

W 2007 roku ruch skautowy obchodzi stulecie istnienia. W celu uczczenia rocznicy powstania skautingu harcerze i harcerki z Gorczańskiego Hufca ZHP, 1 sierpnia punktualnie o godz. 8 czasu lokalnego wzięli udział w uroczystym apelu, na którym odnowili składane na całym świecie skautowe przyrzeczenie, w którym zobowiązują się do służby Bogu, ludziom i ojczyźnie. 

Ceremonii otwarcia przewodniczyła druhna hm. Barbara Panaś.
Czuwaj druhny i druhowie ! Życzymy dużo pomyślności.