maj

4

2007

Amnestia biblioteczna

„Amnestia biblioteczna” – akcja odzyskania książek przetrzymywanych przez czytelników. Od dłużników, którzy nie oddali książek w terminie i powinni zapłacić za to karę, nie będziemy pobierać tych opłat. Cały miesiąc maj.