mar

10

2007

Pisanki – konkurs

„Raz w roku mają swój dzień- Wielkanocne Pisanki ”- konkurs.

Miejska Biblioteka oraz Komenda Gorczańskiego Hufca ZHP ogłasza konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną. Oprócz pomalowanych wydmuszek jajek na konkurs można składać też stroiki (kompozycje wielkanocne).

Do udziału w konkursie zapraszamy czytelników, zuchów, harcerzy i ich niezorganizowanych przyjaciół (czyli całą młodzież).
Wszystkie prace (podpisane) – pisanki i stroiki należy dostarczyć do Biblioteki.

Prace będą przyjmowane od 26 do 30 marca 2007

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.