sty

25

2016

Zapraszamy na debatę „Bezpieczny Senior”

Serdecznie zapraszamy na debatę społeczną „Bezpieczny Senior” skierowaną dla wszystkich seniorów w dniu 27 stycznia w godz. 14.00-16.00. Zapraszamy do sali narad Urzędu Miasta (ul. Piłsudskiego 2). W debacie wezmą udział policjanci z Komisariatu Policji, Straż Miejska i Państwowa Straż Pożarna z Limanowej. Głównym celem przeprowadzenia debaty jest poprawa bezpieczeństwa wśród osób starszych na naszym terenie. W programie zaplanowane są tematy dotyczące działań zapobiegających kradzieży metodą „na wnuczka”, bezpiecznego zachowania się na drodze oraz podnoszenie świadomości osób starszych w obliczu różnego rodzaju zagrożeń.