lis

25

2015

Pasowanie na czytelnika

Nasza biblioteka ma ponad stu osiemdziesięciu nowych czytelników. Oficjalne pasowanie uczniów klas drugich ze szkół podstawowych w Mszanie Dolnej, Mszanie Górnej i Łostówce odbyło się 9 listopada. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, zakładki, a także karty uprawniające do korzystania z księgozbioru zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej. Aby drugoklasiści mogli lepiej zrozumieć, dlaczego czytanie ma tak wielkie znaczenie, obejrzeli interaktywne przedstawienie Ostatnia książka świata, w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”.

Zdjęcia: Aneta Miąsik