mar

27

2015

Jedna jaskółka nie czyni wiosny … o wielu ptaszkach wykład radosny

Sebastian Sobowiec – ornitolog, ekolog, obserwator przyrody, fotograf i autor wielu publikacji o tematyce przyrodniczej, także naukowych – gościł 26 marca 2015 roku  w Miejskiej Bibliotece, gdzie spotkał się z dziećmi z Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 w Mszanie Dolnej.

Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza z nich poświęcona była świadomemu czytelnictwu. Autor prezentował swój warsztat pisarski a także dzielił się swoimi przemyśleniami na temat czytania książek oraz trafnych wyborów czytelniczych. W drugiej natomiast wygłosił wykład ornitologiczny na temat: ,,Dzikie zwierzęta obok człowieka”. Dzieci mogły dowiedzieć się m.in. jak będzie nas traktował oswojony bocian, jak niebezpieczne są łabędzie i że orzeł z godła to tak naprawdę nie jest orzeł. Wszystkie opowieści zostały wzbogacone o ciekawe zdjęcia autorstwa prelegenta. Po spotkaniu  szczególnie zainteresowani mieli możliwość nabycia książek oraz pocztówek z autorskimi zdjęciami przyrodnika.